MCNV richt zich in de toekomst verder op het vinden van innovatieve oplossingen voor de nieuw opkomende, hedendaagse problemen. Als netwerkorganisatie kunnen we dat zeker niet alleen, maar werken we samen met personen en organisaties die dezelfde doelen nastreven. We willen meer gebruik maken van nieuwe technologieën door bijvoorbeeld verder te kijken naar de mogelijkheden van social media voor meer inspraak van achtergestelde groepen in beleid en door te kijken naar mogelijkheden die e-health biedt om gezondheidszorg voor achtergestelde groepen toegankelijker te maken. Omdat er sinds het begin van dit millennium een trend is waarbij de kloof tussen arm en rijk groter wordt , zal het onderwerp van betere deelname van achtergestelde groepen aan maatschappelijke ontwikkeling, ook wel aangeduid met de term ‘betere inclusie’, meer aandacht krijgen in deze strategische periode.

We zullen meer aandacht besteden aan de toename van gezondheidsproblemen rondom voeding, seksueel gedrag en mentale gesteldheid. Deze problemen raken de jongeren en achtergestelde groepen in Zuidoost-Azië het hardst en hebben daarom meer aandacht nodig. Gezondheid is meer dan alleen de fysieke en geestelijke welgesteldheid van mensen en gemeenschappen en heeft ook te maken met betere levensomstandigheden en betere perspectieven. Om de veerkracht van kwetsbare gemeenschappen gezonder te maken, staan we ze bij in het zoeken naar de oplossingen van problemen die klimaatsverandering met zich mee brengt en werken we aan een beter economisch perspectief voor deze groepen. Om dit te doen, breiden we onze activiteiten op het gebied van landbouw en ondernemerschap nog verder uit.

Ook de komende periode blijven we focussen op het versterken van maatschappelijke organisaties en het zoeken naar samenwerking met ondernemingen en overheden binnen Zuidoost-Azië. We staan open voor mogelijkheden om onze expertise en jarenlange ervaring ook buiten de regio Zuidoost-Azië in te zetten.