1. MCNV werkt samen met diverse universiteiten en hogescholen in Nederland. De samenwerking bestaat eruit dat studenten hun onderzoek kunnen doen in Vietnam en Laos (of derde landen). Het onderzoek heeft als doel bepaalde aspecten van de programma’s (interventies, resultaten, output) te bestuderen en daarover een rapport of scriptie te schrijven ten behoeve van een master of andere graad.
  2. In samenspraak met de studiebegeleider van de universiteit of hogeschool wordt het onderzoek besproken. MCNV bespreekt vervolgens met de student in detail het te onderzoeken programma of project. MCNV bepaalt waar het onderzoek zal plaatsvinden, gebaseerd op de wenselijkheid van het onderzoek en de beschikbare begeleiding in Vietnam/ Laos.
  3. Als je naar het buitenland gaat voor stage is het van belang dat je je als student verdiept in de cultuur, politiek, economie en maatschappelijke situatie van het land waar je naar toegaat. Iedere student is verplicht om tijdens de voorbereidende fase langs te komen bij MCNV voor een korte voorlichting over het land, maar vooral over praktische zaken als wonen, reizen, visum en de support van MCNV hierbij. Indien meerdere studenten tegelijkertijd onderzoek gaan doen voor MCNV zal deze voorlichting gezamenlijk gegeven worden. Deze voorlichting duurt maximaal een uur.
  4. De MCNV collega’s in Vietnam en Laos kunnen een suggestie doen voor een hotel of ander type huisvesting. Ze kunnen helpen dit te regelen en te onderhandelen over de prijs. De keuze van huisvesting en de verantwoordelijkheid voor deze keuze ligt bij de studenten zelf.
  5. Tegenwoordig is voor Vietnam een business visum noodzakelijk. Zonder een business visum krijgen studenten veelal geen permissie voor het uitvoeren van veldonderzoek. MCNV heeft de paspoortgegevens nodig van de student en een gedetailleerd reisplan. De student mailt deze gegevens zelf naar het MCNV kantoor in Hanoi (mcnv@mcnv.vn). MCNV Hanoi vraagt vervolgens via de officiële kanalen een visum aan. Vanuit Vietnam ontvangt de student een autorisatie nummer. Met dit autorisatienummer gaat de student naar de Vietnamese Ambassade in Den Haag voor zijn/haar visum.
  6. Voor Laos kan het visum voor een maand worden verkregen op het vliegveld van Laos. Verlengen voor een langere periode kan geregeld worden in de hoofdstad Vientiane.
  7. De kosten van het visum zijn voor rekening van de student/onderzoeker.
  8. In veel gevallen wordt tijdens het onderzoek gereisd naar afgelegen gebieden, om data te verzamelen en interviews te houden met de beneficianten. De reis en verblijfskosten van deze veldbezoeken zijn voor rekening van MCNV.
  9. Studenten dienen zelf een reis- en ziektekosten verzekering af te sluiten.
  10. Alle kosten (behalve die tijdens het veldbezoek, zie punt 6) –tickets, huisvesting, eten, verzekeringen, visa etc- komen voor rekening van de student zelf.