• Marijke Postma-Rustenhoven

  “MCNV steun en bewonder ik al vele jaren, met name vanwege de langdurige samenwerking met Vietnam en de vooruitgang en de waarde van het werk. MCNV’s focus op kwetsbare groepen en hun empowerment is belangrijk voor mij, iets waar ik me graag voor wil inzetten“. – Marijke Postma-Rustenhoven was regionaal bestuurslid Humanitas en beroepsmatig actief in organisatieontwikkeling in en buiten Nederland.

 • Henk van de Ruit

  “Het is een genot om te werken met de enthousiaste, creatieve en professionele staf van een ngo als MCNV. Ik heb MCNV leren kennen als organisatie met een grote toegevoegde waarde, die zich richt op wat de mensen in Vietnam nodig hebben.” – Henk van de Ruit, financieel controller en manager bij TU Delft, voorzitter auditcommissie MCNV.

 • Luu Ngoc Hoat

  “In mijn werk voor de Medische Universiteit heb ik regelmatig samengewerkt met MCNV, met name in projecten op gebied van onderzoek en training. Die jarenlange plezierige en respectvolle samenwerking was de basis voor mijn beslissing in de Raad van Toezicht van MCNV plaats te nemen.” – Luu Ngoc Hoat, voormalig afdelingshoofd Medische Universiteit Hanoi.

 • Pieter van den Hombergh

  “Al als student in 1968 bewonderde ik het werk van MCNV. Na werk in Kenia en later huisarts richtte ik me meer op de huisartsgeneeskundige oriëntatie van zorg in Afrika. Dat MCNV ondertussen een boeiende ontwikkeling doormaakte werd mij duidelijk na reizen naar Vietnam, China en Birma. Principes als equity, empowerment en inclusiviteit spreken huisartsen aan. Voor zo’n ngo doe ik het.” – Pieter van den Hombergh, consultant huisartsgeneeskunde, gepensioneerd huisarts en tropenarts.

 • Mattijs Smits

  “Ik heb lange periodes in Laos, Thailand en Vietnam gewoond en onderzoek gedaan, met name naar vraagstukken op het snijvlak van energie, klimaat en ontwikkeling. MCNV heeft een mensgerichte, geïntegreerde benadering van ontwikkeling in een regio die dicht bij mijn hart ligt.” – Mattijs Smits, universitair docent Vakgroep Milieubeleid, Universiteit Wageningen.