Các chương trình gây quỹ trước đây

Hỗ trợ phụ nữ nghèo ở Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam trên tất cả các vùng miền thường phải làm việc rất vất vả. Họ làm việc đồng áng, trong các cửa hiệu, nhà hàng, họ lầm lũi quét dọn đến tận tối khuya trên các con phố ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Họ làm việc như những con ong chăm chỉ nhưng họ sẽ làm thế nào khi có một rủi ro nào đó xảy đến?

Sức mạnh và sự bền bỉ của phụ nữ Việt Nam chỉ là một mặt của vấn đề, còn mặt khác họ cũng rất dễ bị tổn thương. Hầu hết những phụ nữ nghèo và già yếu thường ít có tiếng nói cũng như có vai trò quyết định trong những vấn đề quan trọng trong môi trường sống của họ. Nếu những phụ nữ này không may mất khả năng làm việc, ví dụ như do tai nạn hoặc bệnh tật thì họ và cả gia đình không còn biết dựa dẫm vào đâu.

Để cải thiện tình trạng này, MCNV đang làm việc với nhiều dự án ở nhiều tỉnh thành để nâng cao vị thế của những phụ nữ dễ tổn thương. Những phụ nữ này đã đứng lên chia sẻ và hành động để thay đổi thông qua các cuộc họp, tập huấn. Các nhóm tài chính vi mô của chúng tôi đã đưa đến cho phụ nữ cơ hội thoát nghèo. Ở tỉnh Bến Tre, thông qua một dự án tăng cường năng lực những phụ nữ đã tham gia nhiều hơn vào các cuộc bầu cử hội đồng nhân dân.

MCNV luôn lồng ghép chủ đề “tăng cường vị thế của phụ nữ” vào nhiều dự án trên nhiều địa bàn ở Việt Nam. Chúng tôi đã nhận thấy những cải thiện đáng kể ở một số nơi, tuy nhiên vẫn cần rất nhiều nỗ lực và thời gian hơn để tạo ra sự thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi cần một khoản tài chính 60,000 để tiến hành các dự án hỗ trợ phụ nữ hiện tại như các nhóm tín dụng vi mô, các nhóm phụ nữ sống chung với HIV thông qua các tập huấn, hội thảo đồng thời phát triển các sáng kiến mới. Chúng tôi chỉ thực hiện được những công việc này với sự hỗ trợ của các quý vị, những nhà tài trợ hảo tâm.

Thay mặt cho những phụ nữ nghèo ở Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ của các quý vị!