Người khuyết tật và người cao tuổi

Nâng cao năng lực Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực:
  • Sức khỏe và Dinh dưỡng
  • Người khuyết tật và người cao tuổi
Địa bàn dự án:
Điện Biên
Thời gian:
2018-2025
Tổng ngân sách:
US$ 44.550
Đồng tài trợ:
PricewaterhouseCoopers MCNV Quỹ Thiện Tâm
Đối tượng hưởng lợi:
Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên

Bối cảnh

Nằm ở biên giới Tây Nam Việt Nam, tỉnh Điện Biên có dân số gần 550.000 người. Theo thống kê nghiên cứu thực hiện năm 2018, số trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh là hơn 3.000 em (từ 0-18 tuổi), trong đó 643 em chưa từng đến trường (21%), 773 em đã bỏ học (24%) . Số trẻ còn lại đang đi học tại địa phương (từ mầm non đến THPT) chiếm 55%.

Những hoạt động dự án

  • MCNV bắt đầu các hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại tỉnh Điện Biên vào năm 2014. Năm 2016, MCNV và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc thành lập và kêu gọi tài trợ xây dựng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên.
  • Dự án sau đó được Quỹ Thiện Tâm (VINGROUP) cam kết tài trợ một phần cơ sở hạ tầng (khu nhà 2 tầng, 8 phòng học).
  • Tháng 10/2019, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của MCNV, cán bộ, giáo viên trong Trung tâm đã được tham gia nhiều hoạt động nâng cao năng lực hữu ích.
  • Từ tháng 12/2019, Trung tâm bắt đầu tiếp nhận trẻ vào học. Đến nay, Trung tâm đã cung cấp dịch vụ giáo dục và bán trú cho hơn 90 trẻ em với các dạng khuyết tật khác nhau như khuyết tật trí tuệ, khiếm khuyết âm ngữ, khiếm thính, tự kỷ và hội chứng DOWN.

Dự án đã làm được những gì?

Kết thúc năm học 2021-2022, có 17/90 học sinh của Trung tâm đã đủ điều kiện vào học tại các trường phổ thông hòa nhập.

Hiện MCNV đang tiếp tục hỗ trợ Trung tâm cũng như tỉnh Điện Biên trong việc nâng cao năng lực phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục sớm.