Các ấn phẩm

Kế hoạch chiến lược 2017-2021

Các quý vị thân mến,

Trong năm qua chúng tôi đã xây dựng chiến lược của MCNV trong giai đoạn 2017 – 2021 và chúng tôi xin chia sẻ tài liệu này cùng với các bạn ở đây.

Trong giai đoạn này, MCNV sẽ tiếp tục các hoạt động về sức khỏe cũng như mở rộng hơn trong các lĩnh vực về hòa nhập xã hội, sinh kế và biến đổi khí hậu, làm kinh tế và chuỗi giá trị. Chúng tôi chú trọng vào các hoạt động dựa vào cộng đồng và nâng cao năng lực các tổ chức của các nhóm yếu thế. Hơn một nửa dân số ở Đông Nam Á hiện ở dưới độ tuổi hai lăm, vì thế MCNV sẽ tập trung nhiều hơn nữa vào nhóm thanh niên. Chúng tôi có mong muốn mở rộng các hoạt động của mình sang một nước nữa ở Đông Nam Á để tăng cường mối quan hệ đối tác ở khu vực và toàn cầu.

MCNV trân trọng mời gọi các tổ chức, các công ty ở Việt Nam, Lào và Hà Lan cũng như ở những nơi khác cùng chung tay với chúng tôi để hoàn thành các mục tiêu chung này. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về khả năng hợp tác với MCNV, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi nếu quý vị có câu hỏi và ý kiến liên quan đến Chiến lược mới này.

Trân trọng,

Guus Paardekooper
Tổng Giám đốc MCNV