Tin tức

Nedspice tài trợ bữa ăn học đường cho 190 em nhỏ miền núi Đồng Xuân (Phú Yên)

Cuối tuần qua, thông qua dự án Dự án Dinh dưỡng nông nghiệp (NSA) của MCNV, công ty nông sản Nedspice Processing Vietnam đã trao tặng 5.000 USD (khoảng 125 triệu đồng) tài trợ cho mô hình bữa ăn học đường tại huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Nguồn kinh phí này sẽ được dùng để hỗ trợ 50% chi phí bữa ăn trưa cho 190 trẻ mẫu giáo tại 6 điểm trường tại huyện Đồng Xuân trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 (tháng 1-tháng 5/2021).

Chi phí mỗi bữa ăn là 12.000đ, trong đó Nedspice tài trợ 6.000đ, phụ huynh đóng góp 6.000đ. Cơ sở chế biến, cung cấp các suất ăn do Nhà trường, phụ huynh lựa chọn, đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng, vệ sinh.

Một bữa ăn trưa của học sinh mầm non tại Phú Yên trong khuôn khổ dự án NSA.

Đây là một mô hình bữa ăn học đường tại điểm trường chưa có bán trú do Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đồng Xuân tiên phong thực hiện. Thông qua mô hình này, huyện Đồng Xuân đã có 425 trẻ tại 15 điểm trường miền núi được tiếp cận những bữa ăn nóng hổi, bổ dưỡng ngay tại trường.

Bữa ăn học đường là một hợp phần trong Dự án Dinh dưỡng Nông nghiệp (NSA) do MCNV tài trợ tại huyện Đồng Xuân từ năm 2017. Mục tiêu dự án nhằm cải thiện suy dinh dưỡng dai dẳng tại miền núi Phú Yên./.