Tin tức

Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và đất nông nghiệp ở miền núi Quảng Trị

Thiếu đất ở và sản xuất là tình trạng chung của rất nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo ở tỉnh Quảng Trị. Tại huyện Hướng Hóa, con số này là 719 hộ và tại huyện Đakrông là 795 hộ.

Thông tin trên được công bố tại hội thảo “Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị” do MCNV và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức vào ngày 29/01/2021.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc – Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Hội Người khuyết tật – Nạn nhân Da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị, đại diện UBND và các phòng, ban liên quan ở các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh và Vĩnh Linh.

Hội thảo diễn ra ngày 29/01/2021 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Hội thảo tập trung chia sẻ và thảo luận kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị sau 2 năm đầu triển khai.

Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/10/2016 về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã xây dựng đề án “Chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2022”. 

Đề án này được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018. Theo đó, hàng năm tỉnh bố trí 80% ngân sách và huyện bố trí 20% ngân sách để thực hiện kế hoạch, trong đó có 1.189 hộ được hỗ trợ kinh phí 600.000đ/hộ để tạo mặt bằng đất ở với hạn mức giao đất 400m2.  

Cùng với đó, 2.768 hộ được hỗ trợ về đất sản xuất và kinh phí đo vẽ, cấp giấy CNQSD đất sản xuất. Tổng kinh phí là hơn 8.6 tỷ đồng.

Kết quả đợt khảo sát gần đây do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị thực hiện cho thấy, sau 02 năm đầu thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND, số lượng hộ gia đình đối tượng được cấp giấy CNQSD đất ở và đất sản xuất là rất thấp.

Cụ thể, ở huyện Hướng Hóa, mặc dù 1.123/1.123 hộ gia đình đối tượng nhận được hỗ trợ kinh phí 600.000đ/hộ để tạo mặt bằng đất ở, nhưng chỉ có 34/1.123 hộ đã được cấp giấy CNQSD đất ở và 187/2.029 hộ đã được cấp giấy CNQSD đất sản xuất tính đến cuối năm 2020. 

Đợt khảo sát cũng cho thấy số lượng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở và đất sản xuất là rất cao (719 hộ ở Hướng Hóa và 795 hộ ở Đakrông). Bên cạnh đó, có khoảng 1.450 hộ ở Đakrông và Hướng Hóa tuy có đất sản xuất nhưng chưa được hỗ trợ san tạo mặt bằng để canh tác nông nghiệp. Kết quả của đợt khảo sát cho thấy các huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa đang gặp nhiều thách thức trong việc hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Có thể kể đến sự thiếu quỹ đất ở các địa phương, sự phân bổ ngân sách khá ít ỏi từ Trung ương, sự thiếu phối hợp giữa các phòng, ban liên quan, sự bất cập trong quản lý và chia sẻ dữ liệu đất đai…

Anh Hồ Văn Ngời (trái) và Hồ Văn Chế hai cá nhân ở thôn Cúp, xã Húc Nghì, huyện Đăk Krông, được hỗ trợ bởi dự án “Thúc đẩy tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình có người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số”. Ảnh: Phan Tân Lâm

Tại hội thảo, MCNV và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị cũng cập nhật tiến độ và kết quả thực hiện Dự án “Thúc đẩy tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình có người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số” ở 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa./.

Dự án được tài trợ bởi Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam và do MCNV phối hợp với Ban Dân tộc và Hội NKT, NNDC, BTNKT & BVQTE tỉnh Quảng Trị thực hiện trong giai đoạn tháng 7/2019 – tháng 12/2020. 

Dự án này góp phần giúp 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực về vận động chính sách cho Hội NKT, NNDC, BTNKT & BVQTE tỉnh Quảng Trị, giúp Hội xây dựng cơ sở dữ liệu về tình trạng đất ở và đất sản xuất nông nghiệp của NKT để Hội có thể hỗ trợ NKT tiếp cận chính sách đất đai một cách tốt hơn.

Với ngân sách 100.000 EUR, tương đương hơn 2,6 tỷ đồng, bên cạnh các hoạt động khảo sát thực trạng, truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng, dự án đã hỗ trợ san tạo mặt bằng đất ở và đất sản xuất nông nghiệp cho gần 100 hộ gia đình có NKT dân tộc thiểu số ở Đakrông và Hướng Hóa và đang trong quá trình hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất ở và đất nông nghiệp cho 30 hộ khác ở 2 huyện này.