Tin tức

Tuyển tư vấn cho hoạt động phục hồi chức năng theo nhóm đa chuyên ngành

Trong khuôn khổ Dự án Hoà nhập 1, MCNV triển khai thí điểm mô hình phục hồi chức năng (PHCN) theo nhóm đa chuyên ngành tại 9 cơ sở y tế ở 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, gồm:

Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm y tế Huyện Phú Vang, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và Trung tâm y tế Huyện Phú Ninh.

Để thực hiện mô hình, MCNV cần tuyển dụng một (01) chuyên gia tư vấn để hỗ trợ điều phối và giám sát sự tham gia của các cơ sở y tế. Thời gian làm việc: tháng 7 – tháng 12 năm 2022.

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 1/7/2022.

Thông tin chi tiết: https://drive.google.com/file/d/175e72hFINllsFZchV5Q-5Mfw1gGed6mW/view?usp=sharing