Tin tức

Bạo lực học đường – Tại sao vậy?

Ngày 19/3, MCNV đã phối hợp với Đoàn trường Trung học Phổ thông Vĩnh Linh truyền thông lồng ghép về sức khoẻ tâm thần (SKTT) thông qua Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”. Đây là một trong những hoạt động đã cam kết thực hiện giữa MCNV, Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Trị và Trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh của dự án Chăm sóc SKTT học sinh giai đoạn 2017 -2018 nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về SKTT.

Buổi truyền thông được thực hiện trong tiết chào cờ đầu tuần với sự tham gia hơn 600 học sinh của 16 lớp học khối 10 và khối 12.

Thông qua các vở kịch do học sinh tự xây dựng cùng với phương pháp tương tác (trao đổi) với học sinh, buổi truyền thông đã giúp các em nhận biết nguyên nhân của bạo lực học đường là do học sinh có vấn đề về: hành vi, cảm xúc, nhóm bạn và kỹ năng tiền xã hội. Từ đó đã giúp cho các em xác định các biện pháp phù hợp để hạn chế “Bạo lực học đường”.

Kịch truyền thông về phòng chống BL học đường do các bạn học sinh THPT Vĩnh Linh biểu diễn