Tin tức

Khai giảng khóa đào tạo cử nhân về Hoạt động Trị liệu (HĐTL)

Tại Việt Nam, ngành phục hồi chức năng đã phát triển trong suốt hơn 40 năm qua, tuy nhiên vẫn còn có một khoảng trống còn bỏ ngỏ, đó là Hoạt động trị liệu (HĐTL). Hiện công tác phục hồi chức năng ở Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào Vật lý trị liệu (VLTL) do chưa có một kỹ thuật viên HĐLT được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Với sự hỗ trợ từ cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ (USAID), MCNV đã và đang triển khai dự án 5 năm về “Phát triển ngành đào tạo HĐTL tại Việt Nam” với mục tiêu nhằm thiết lập các điều kiện nền tảng và cần thiết để phát triển hệ thống đào tạo chuyên ngành HĐTL, gồm đào tạo nhóm giảng viên nguồn về HĐTL, xây dựng chương trình đào tạo HĐTL hệ cử nhân và đưa ra các chính sách, khuyến nghị liên quan tới HĐTL tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án bao gồm 1) Phát triển một đội ngũ giảng viên nòng cốt về HĐTL cho trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương và ĐH Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; 2) Xây dựng chương trình đào tạo về HĐTL hệ cử nhân; 3) Thực hiện thí điểm chương trình đào tạo HĐTL hệ cử nhân tại hai trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; và 4) Thành lập 2 cơ sở thực hành HĐTL để hỗ trợ thực hành trong quá trình đào tạo HĐTL.

Đầu tháng 3/2017, khóa đào tạo Cử nhân ngành HĐTL đã được khai giảng tại ĐH Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tháng 11/2017, giảng viên ĐH Manipal Ấn Độ đã sang giảng dạy môn chuyên ngành HĐTL tại ĐH Y Dược TP HCM. Ngày 5/12/2017, khóa đào tạo cử nhân HĐTL cũng được khai giảng tại ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Có thể coi đây là những dấu mốc quan trọng trong việc phát triển ngành HĐTL tại Việt Nam.