Videos

Talk Vietnam: MCNV – Cây hữu nghị 50 năm tỏa bóng mát

Lịch sử 50 năm hình thành và phát triển của MCNV được hai ông Ad Spijkers và Ron Marchand chia sẻ sinh động qua chương trình Talk Vietnam trên kênh VTV4 ngày 2/12/2018. Phiên bản chương trình truyền hình này hiện đã được cập nhật trên YouTube. Mời các bạn cùng xem: https://youtu.be/2PNThkAteAU

Post a comment