Videos

Cửa hàng tạp hóa Bông hoa nhỏ

Bộ phim này được ghi lại theo những bước chân của chị Hoa ở quán cà phê và cửa hàng tạp hóa nhỏ của mình. Với khoản vốn vay do MCNV tài trợ, chị đã mở cửa hàng làm ăn có lãi và giờ đây chị mong có thể mở rộng cửa hàng của mình hơn, có các mặt hàng phong phú hơn để bán.
Câu chuyện được bắt đầu với một ngày của chị Hoa khi bác Sáu ở Hội người khuyết tật ở xã đến thu tiền lãi hàng tháng, khi chị phục vụ các khách hàng và người đưa hàng quen thuộc cũng như lúc thích thú nhìn các em học sinh đến quán chơi sau khi tan học. Xuyên suốt câu chuyện là chị Hoa và sự nỗ lực để cải thiện cuộc sống cho chính chị và gia đình với việc sử dụng khoản vay hiệu quả. Điều đó đã cho thấy rằng những khoản tín dụng nhỏ có thể tạo ra những tac động rất lớn lao đối với những người có mong muốn làm ăn và cải thiện cuộc sống. Và chị Hoa đã chuyển từ vị trí là người vay vốn nay lại tiếp tục cho những người khó khăn hơn trong nhóm của mình vay với khoản tiền là 2 triệu đồng.