tin tức

THÚC ĐẨY TIẾP CẬN ĐẤT Ở VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Vào ngày 29/8/2019, tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra hội thảo tham vấn với các bên liên quan về kế hoạch triển khai Dự án ”Thúc đẩy tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình có người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị”. Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành liên quan (Ngoại vụ, Tài nguyên & Môi trường, Lao động, Thương binh & Xã hội), đại diện các đơn vị quản lý và thực hiện dự án (Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị, Hội NKT, NNDC, BVNKT & BVQTE tỉnh Quảng Trị, MCNV). Tham dự hội thảo còn có Bà Anouk Baron, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam. Tại hội thảo, các bên liên quan đã cùng nhìn nhận lại thực trạng hiện nay về tiếp cận đất ở và đất sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Trị nói chung cũng như của các hộ gia đình có NKT nói riêng, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị để dự án được thực hiện một cách có hiệu quả.

Bà Anouk Baron, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của về “Chính sách hỗ trợ đất ở và hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 – 2022”, với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, giải quyết 100% đất ở, cơ bản giải quyết đất sản xuất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn”. Trên tinh thần Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND, chính quyền và các ban ngành liên quan ở 02 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa đã có những nỗ lực trong hoạt động đo vẽ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn. Riêng huyện Hướng Hóa đã có lộ trình cụ thể về cấp đất ở, đo vẽ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất nông nghiệp cho 100% hộ gia đình dân tộc thiểu số (khoảng 8.500 hộ) trong giai đoạn 2019-2022.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND, cả hai huyện Đakrông và Hướng Hóa đều gặp phải một số khó khăn đáng kể: ngân sách hạn chế, địa hình miền núi phức tạp ảnh hưởng công tác đo vẽ và chi phí san ủi mặt bằng, một số địa phương không còn đủ quỹ đất, đồng bào dân tộc thiểu số thiếu thông tin hoặc thiếu hiểu biết về chính sách và thủ tục đất đai. Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy

Dự án ”Thúc đẩy tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình có người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị” được thực hiện nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND tại Đakrông và Hướng Hóa, đồng thời ưu tiên tạo điều kiện cho các hộ gia đình có NKT ở 02 huyện này được hỗ trợ tốt hơn trong cải tạo mặt bằng đất ở, đất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án cũng góp phần giúp Hội NKT, NNDC, BVNKT & BVQTE tỉnh Quảng Trị xây dựng cơ sở dữ liệu về tiếp cận đất đai của NKT và gia đình họ để có thể hỗ trợ tốt hơn cho hội viên NKT. Các hoạt động chính của dự án bao gồm: khảo sát thực trạng và nhu cầu tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp, hỗ trợ kinh phí san ủi mặt bằng cho các hộ gia đình của NKT gặp nhiều khó khăn, các hội thảo đối thoại về chính sách hỗ trợ cho NKT, truyền thông nâng cao nhận thức của NKT về chính sách đất ở và đất sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ Hội NKT, NNDC, BVNKT & BVQTE tỉnh Quảng Trị triển khai kế hoạch chiến lược của Hội giai đoạn 2019-2024, …

Post a comment