“Tôi rất hân hạnh được làm việc với những cán bộ chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiệt tình của một tổ chức như MCNV. Tôi được biết đến MCNV với nhiều thành tựu trong việc đưa đến những giá trị và thay đổi tích cực mà những người dân thiệt thòi ở Việt Nam đang cần” – Henk van de Ruit, giám đốc tài chính tại Đại học công nghệ Delft, chủ tịch uỷ ban kiểm toán MCNV.