Tôi đã ủng hộ và ngưỡng mộ MCNV trong nhiều năm qua đặc biệt là bởi sự hợp tác lâu dài với Việt Nam và những giá trị mà tổ chức mang lại. Việc MCNV chú trọng vào những nhóm người dễ bị tổn thương và tăng quyền cho họ thực sự quan trọng với tôi bởi đó chính là điều mà tôi luôn mong muốn được cống hiến.” – Marijke Postma-Rustenhoven là thành viên ban quản lý khu vực tổ chức Humanitas và đã từng làm việc ở các tổ chức phát triển ở Hà Lan và các nước khác.