videos

HỖ TRỢ TRẺ EM GÁI VỊ THÀNH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Trẻ em gái vị thành niên dân tộc thiểu số Bru Vân Kiều và Pa Cô ở huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang đối mặt với những vấn đề đáng lo ngại như bỏ học sớm, tảo hôn, có thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, không có việc làm và thu nhập. Thực trạng này tác động tiêu cực đến tương lai sau này của các em. MCNV đang nỗ lực góp phần giải quyết các vấn đề này. Hãy xem video để biết thêm thông tin: //www.youtube.com/watch?v=kiaWM2r5OXI&feature=youtu.be