• Marijke Postma-Rustenhoven

  “Tôi đã ủng hộ và ngưỡng mộ MCNV trong nhiều năm qua đặc biệt là bởi sự hợp tác lâu dài với Việt Nam và những giá trị mà tổ chức mang lại. Việc MCNV chú trọng vào những nhóm người dễ bị tổn thương và tăng quyền cho họ thực sự quan trọng với tôi bởi đó chính là điều mà tôi luôn mong muốn được cống hiến.” – Marijke Postma-Rustenhoven là thành viên ban quản lý khu vực tổ chức Humanitas và đã từng làm việc ở các tổ chức phát triển ở Hà Lan và các nước khác.

 • Henk van de Ruit

  “Tôi rất hân hạnh được làm việc với những cán bộ chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiệt tình của một tổ chức như MCNV. Tôi được biết đến MCNV với nhiều thành tựu trong việc đưa đến những giá trị và thay đổi tích cực mà những người dân thiệt thòi ở Việt Nam đang cần” – Henk van de Ruit, giám đốc tài chính tại Đại học công nghệ Delft, chủ tịch uỷ ban kiểm toán MCNV.

 • Pieter van den Hombergh

  “Tôi đã ngưỡng mộ công việc của MCNV từ năm 1968 khi tôi còn là một sinh viên. Tôi đã có một thời gian làm việc ở Kenya và bác sỹ gia đình tập trung vào công tác định hướng dược phẩm trong chăm sóc sức khoẻ tại Châu Phi. Những chuyến công tác tới Việt Nam, Trung Quốc và Miến Điện đã giúp tôi nhận rõ rằng MCNV đang có những bước phát triển thú vị. Những nguyên tắc như sự bình đẳng, nâng quyền và hoà nhập xã hội trở đã rất thu hút một người làm chuyên môn như tôi. Và với một tổ chức phi chính phủ như vậy, tôi sẵn sàng đóng góp với tư cách thành viên Ban cố vấn” – Pieter van den Hombergh, chuyên gia tư vấn về dược phẩm, bác sỹ nhiệt đới đã nghỉ hưu.

 • Mattijs Smits

  “Tôi đã sống ở Lào, Thái Lan và Việt Nam một thời gian dài và thực hiện các nghiên cứu ở đây, đặc biệt là về các vấn đề năng lượng, khí hậu và phát triển. MCNV có một cách tiếp cận lồng ghép, hướng đến con người trong hoạt động phát triển ở một khu vực mà tôi rất yêu mến”. Mattijs Smits, Giảng viên về chính sách môi trường, Đại học Wageningen