“ Wie met volledige toewijding zijn / haar idealen volgt,
is onoverwinnelijk. ”

MCNV

MCNV is een internationale netwerkorganisatie met kantoren in Vietnam, Laos en Nederland. MCNV werkt op het gebied van gezondheid, sociale integratie en levensonderhoud, duurzame productie en aanpassing aan de klimaatveranderingen. Al deze activiteiten zijn gericht op een duurzame verbetering van de positie van kansarme groepen in de samenleving in Vietnam en Laos.

LEES DE TESTIMONIALS !

MCNV in een notendop

Campagnes

Steun de werkbijen van Vietnam

kerstactie MCNV Magazine 2016-04 Overal in Vietnam zijn vrouwen hard aan het werk, op de rijstvelden, in winkeltjes en restaurantjes, maar ook straten vegen in Hanoi en Ho Chi Minh-stad in het holst van de nacht. Als echte werkbijen houden deze vrouwen alle ballen tegelijk in de lucht, maar wat als er een kink in de kabel komt?

Dankzij jouw donatie helpen we mensen in achtergestelde posities om blijvende positieve verandering in hun leven te brengen

Laatste nieuws

NGO’s werken samen aan beter onderwijs voor gehandicapte kinderen

Op 12 december 2016 hebben vertegenwoordigers van het departement Onderwijs (DoET) van de provincie Quang Tri, Medipeace en MCNV de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar geïntegreerd onderwijs voor gehandicapte kinderen in de provincie Quang Tri.

MCNV voorziet afgelegen dorpen in Nong, Laos van drinkwaterinstallaties

Een van de basisvoorwaarden voor gezondheid is toegang hebben tot schoon water. MCNV is blij dat ze afgelegen dorpen in de provincie Nong, Laos heeft kunnen voorzien van drinkwaterinstallaties.

Een voorspoedig, gezond en gelukkig 2017!

Beste allemaal,

2017 is nog maar net begonnen: dit is het jaar waarin MCNV haar programma’s en projecten verder zal ontwikkelen, gebaseerd op ons nieuwe strategieplan 2017-2021.

In het afgelopen jaar hebben we allemaal hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe strategie, een nieuwe website en andere communicatiemiddelen. En heel belangrijk, nieuwe manieren om financieringsbronnen te vinden.  In 2017 willen we voortbouwen op dit werk. Dit kan alleen als we alle krachten, MCNV-medewerkers, vrijwilligers en partners in het veld verenigen. Samen staan we sterk en samen gaan we ervoor in 2017.

Ik wens u allen een voorspoedig, gezond, samenwerkend en gelukkig 2017.

Guus Paardekooper

Directeur MCNV

Enkele Programma's

Ondernemerschap stimuleren bij kwetsbare groepen in Vietnam

De markteconomie biedt een deel van de kwetsbare bevolkingsgroepen kansen om te ontsnappen aan de armoede. Velen van hen worden echter geconfronteerd met obstakels, het ontbreekt hen aan de nodige capaciteiten of ze herkennen niet, of geloven zelfs niet, dat ze kansen hebben.

Veilig en gezond voedsel produceren

Het thema van duurzame landbouw is diep verweven met de toenemende noodzaak om veilig en gezond voedsel voor een groeiende bevolking te produceren.

Klimaataanpassingen in landbouw

Zuidoost Azië is een van de regio’s die als eerste en als ergste zal worden beïnvloed door klimaatverandering.

Verminder afhankelijkheid van boeren

Bijna alle etnische minderheden waren afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw en zijn in toenemende mate in contact gekomen met ‘de markten’.