MCNV

MCNV is een internationale netwerkorganisatie met kantoren in Vietnam, Laos en Nederland. MCNV werkt op het gebied van gezondheid, sociale integratie en levensonderhoud, duurzame productie en aanpassing aan de klimaatveranderingen. Al deze activiteiten zijn gericht op een duurzame verbetering van de positie van kansarme groepen in de samenleving in Vietnam en Laos.

LEES DE TESTIMONIALS !

MCNV in een notendop

Campagnes

Goede voeding is de basis voor een gezonde toekomst

MCNV’s optelsom werkt Beter eten + minder ziek zijn = minder armoede In Vietnam en Laos is MCNV betrokken bij het verbeteren van de voedingssituatie van kinderen onder de vijf jaar. Juist deze groep kinderen willen wij bereiken om ervoor te zorgen dat zij zich fysiek en mentaal goed kunnen ontwikkelen en kans hebben op een gezonde toekomst. Voldoende voeding en de juiste voeding staan hierbij centraal.

Dankzij jouw donatie helpen we mensen in achtergestelde posities om blijvende positieve verandering in hun leven te brengen

Laatste nieuws

Videoclip

Enkele Programma's

Leren door gezondheidsonderzoek

Achtergrond Onderzoek is cruciaal voor het informeren en onderbouwen van MCNV-in

Seksuele en reproductieve gezondheid van tieners in Huong Hoa

Achtergrond Huong Hoa is een afgelegen district van de provincie Quang Tri in he

Steun aan vrouwen die leven met HIV/AIDS

Vanaf de jaren negentig is de HIV/AIDS epidemie een van de grootste problemen va

Voedingssensitieve landbouw in Laos en Vietnam

Achtergrond Ondanks aanzienlijke vooruitgang in recente jaren, blijft honger een