Slide 1

Last year, the Hy Vong special school in Binh Dinh asked if we could help 'transform' the special school into a multi-rehabilitation center for children with severe sight and hearing impairment, where parents can also go for help and advice. Based on the experience and knowledge we have gained in other provinces, we can contribute to a better life for the children in Binh Dinh. href="https://mcnv.org/nl/campagne/terugkijken-nieuwe-plannen-maken-en-weer-door//">lees verder

Slide 2
Slide 3
previous arrow
next arrow

MCNV voor inclusieve ontwikkeling

Onze missie: verruimen van eerlijke en duurzame toegang tot middelen en diensten die de gezondheid en (sociale) inclusie verbeteren van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in Zuidoost-Azië.

Bijdragen aan gezondheids- en voedingsverbeteringen

Blijven verbeteren van kwalitatieve zorg voor mensen met een beperking en ouderen

Initiatieven voor interventies in het kader van
aanpassing aan de klimaatverandering

Kwetsbare huishoudens blijven ondersteunen om hun levensonderhoud te verbeteren,

We stellen ons een wereld voor waarin de samenleving alle mensen ondersteunt in hun ontwikkeling naar maximaal welzijn en een volwaardige maatschappelijke positie.

Vanuit kantoren in Laos, Vietnam en Nederland werkt MCNV voor

  • etnische minderheden
  • mensen die in armoede leven
  • vrouwen en meisjes
  • mensen die worden geconfronteerd met discriminatie of sociale uitsluiting
  • mensen met een handicap

Dankzij jouw donatie kunnen we mensen in achtergestelde posities helpen om blijvende positieve verandering in hun leven te brengen.

Laatste nieuws en meer over onze activiteiten

Wij werken samen met