Slide 1
KẾ HOẠCH 2023

Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các nhóm chịu nhiều thiệt thòi tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ một cách bình đẳng và bền vững để cải thiện tình trạng sức khỏe và sự hòa nhập xã hội của họ.

Slide 2
Slide 3
previous arrow
next arrow

MCNV – Vì phát triển hòa nhập

MCNV hướng tới mục tiêu hỗ trợ các nhóm chịu thiệt thòi ở các nước Đông Nam Á tiếp cận được các nguồn lực và dịch vụ một cách bình đẳng và bền vững để cải thiện tình trạng sức khỏe và sự hòa nhập xã hội của họ.

Phát triển sức khỏe đã, đang và hiện vẫn là trọng tâm trong các chương trình của MCNV.

Cải thiện hòa nhập xã hội cho các nhóm yếu thế.

Hỗ trợ các nhóm cộng đồng qua các can thiệp có
tính thích ứng với biến đổi khi hậu.

Hỗ trợ các hộ khó khăn cải thiện sinh kế.

MCNV hướng đến một thế giới mà ở đó, tất cả mọi người đều được hỗ trợ để phát triển tối đa các giá trị cá nhân và địa vị xã hội.

MCNV có văn phòng tại Lào, Việt Nam và Hà Lan, chúng tôi hỗ trợ:

  • đồng bào dân tộc thiểu số
  • người nghèo
  • phụ nữ và trẻ em gái
  • nhóm người bị phân biệt đối xử, bên lề xã hội
  • người khuyết tật

Sự ủng hộ của các bạn sẽ góp phần giúp chúng tôi trao quyền và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của những cộng đồng thiệt thòi.

Tin tức mới nhất và những hoạt động của chúng tôi

Các đối tác của chúng tôi