MCNV

là một tổ chức phi chính phủ có mạng lưới quốc tế hoạt động về các lĩnh vực Cải thiện sức khỏe, Tăng cường hòa nhập xã hội, Phát triển sinh kế gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, Kinh doanh và Chuỗi giá trị. MCNV có trụ sở chính tại Hà Lan và các văn phòng dự án tại Việt Nam và Lào. Tất cả các chương trình của MCNV hướng tới cải thiện bền vững đời sống của những nhóm thiệt thòi trong xã hội.

CHUYỆN KỂ TỪ NGƯỜI HƯỞNG LỢI

MCNV IN A NUTSHELL

Hoạt động gây quỹ

Support the people in Quang Tri

Six years ago, we managed to get a generous subsidy which enabled us to fund additional programs and staff. But last year the subsidy period ended and we did not yet succeed in finding new sources. We decided to keep the current projects in the coming months for people with mental illness, for teenage girls and for food safety, but after that we cannot keep the programs and the field office running without additional support.

Nhờ sự đóng góp của các nhà tài trợ chúng tôi có thể tạo ra những thay đổi tích cực và tăng quyền cho những người yếu thế

Tin tức mới nhất

Video Clip

Ứng dụng các phương pháp truyền thông sáng tạo (LICM)

Để hỗ trợ những nhóm yếu thế vượt qua sự e ngại và khuyến khích họ tham gia đối thoại với cộng đồng, MCNV đã thử nghiệm nhiều với việc sử dụng các phương pháp truyền thông sáng tạo.

Hợp tác và Xây dựng Mạng lưới Nâng cao Giáo dục và Dinh dưỡng

Cải thiện dinh dưỡng và an ninh lương thực tiếp tục là một ưu tiên trong hoạt động của MCNV tại Lào, đặc biệt là tại các khu vực có người dân tộc thiểu số sinh sống.

Hỗ trợ người nghèo làm kinh tế

Nền kinh tế thị trường đã mang đến cơ hội thoát nghèo cho một số người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tuy nhiên, nhiều người trong họ phải đối mặt với những rào cản về khả năng tiếp cận, thiếu năng lực cần thiết hoặc không nhận ra rằng họ đang có những cơ hội.

Nông nghiệp dinh dưỡng ở Lào và Việt Nam

Mặc dù đã có những cải thiện đáng kể trong những năm gần đây nhưng tình trạng đói kém vẫn là một vấn đề lớn ở Lào với hơn 44% trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của các em về lâu dài.