MCNV

là một tổ chức phi chính phủ có mạng lưới quốc tế hoạt động về các lĩnh vực Cải thiện sức khỏe, Tăng cường hòa nhập xã hội, Phát triển sinh kế gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, Kinh doanh và Chuỗi giá trị. MCNV có trụ sở chính tại Hà Lan và các văn phòng dự án tại Việt Nam và Lào. Tất cả các chương trình của MCNV hướng tới cải thiện bền vững đời sống của những nhóm thiệt thòi trong xã hội.

CHUYỆN KỂ TỪ NGƯỜI HƯỞNG LỢI

MCNV IN A NUTSHELL

Hoạt động gây quỹ

Support the people in Quang Tri

Six years ago, we managed to get a generous subsidy which enabled us to fund additional programs and staff. But last year the subsidy period ended and we did not yet succeed in finding new sources. We decided to keep the current projects in the coming months for people with mental illness, for teenage girls and for food safety, but after that we cannot keep the programs and the field office running without additional support.

Nhờ sự đóng góp của các nhà tài trợ chúng tôi có thể tạo ra những thay đổi tích cực và tăng quyền cho những người yếu thế

Video Clip

Giúp hàng trăm em bé Chăm H’roi ngoan khỏe

Một bài viết về Dự án Dinh dưỡng - Nông nghiệp do MCNV triển khai tại Phú Yên. Bài viết phản ánh thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở địa phương và các giải pháp mà MCNV và đối tác địa phương áp dụng để thay đổi thực trạng này.

Thúc đẩy hòa nhập của thanh niên khuyết tật về Quyền Sức khỏe Sinh sản và Tình dục (SKSSTD)  

LICM giới thiệu các phương pháp truyền thông sáng tạo, trong đó có kịch (bóng mờ), âm nhạc, hoạt hình… như một hình thức thực hành hội thoại giữa các nhóm thanh niên dễ bị tổn thương về Quyền Sức khỏe Sinh sản và Tình dục (SKSSTD), và giữa các nhóm thanh niên với người có ảnh hưởng và các nhóm khác trong xã hội.

Ứng dụng các phương pháp truyền thông sáng tạo (LICM)

Để hỗ trợ những nhóm yếu thế vượt qua sự e ngại và khuyến khích họ tham gia đối thoại với cộng đồng, MCNV đã thử nghiệm nhiều với việc sử dụng các phương pháp truyền thông sáng tạo.

Hợp tác và Xây dựng Mạng lưới Nâng cao Giáo dục và Dinh dưỡng

Cải thiện dinh dưỡng và an ninh lương thực tiếp tục là một ưu tiên trong hoạt động của MCNV tại Lào, đặc biệt là tại các khu vực có người dân tộc thiểu số sinh sống.