MCNV

là một tổ chức phi chính phủ có mạng lưới quốc tế hoạt động về các lĩnh vực Cải thiện sức khỏe, Tăng cường hòa nhập xã hội, Phát triển sinh kế gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, Kinh doanh và Chuỗi giá trị. MCNV có trụ sở chính tại Hà Lan và các văn phòng dự án tại Việt Nam và Lào. Tất cả các chương trình của MCNV hướng tới cải thiện bền vững đời sống của những nhóm thiệt thòi trong xã hội.

CHUYỆN KỂ TỪ NGƯỜI HƯỞNG LỢI

MCNV IN A NUTSHELL

Hoạt động gây quỹ

Làm kinh tế và chuỗi giá trị

Bối cảnh Nền kinh tế thị trường đã mang đến cơ hội thoát nghèo cho một số người bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Nhờ sự đóng góp của các nhà tài trợ chúng tôi có thể tạo ra những thay đổi tích cực và tăng quyền cho những người yếu thế

Tin tức mới nhất

Video Clip

Giúp hàng trăm em bé Chăm H’roi ngoan khỏe

Cách thành phố Tuy Hòa hơn 100 km về phía Tây Bắc, xã vùng cao Ph

Ứng dụng các phương pháp truyền thông sáng tạo (LICM)

Bối cảnh Các nhóm yếu thế và bị phân biệt đối xử như ngư