Trụ sở chính tại Amsterdam

Weteringschans 32
1017 SH Amsterdam
the Netherlands

+31 (0)20 627 0411
info@mcnv.nl

Tài khoản đóng góp:

ING bank
IBAN: NL16 INGB 0001 0904 00
BIC: INGBNL2A

Triodos bank
IBAN: NL90 TRIO 0338 5367 60
BIC: TRIONL2U

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Phòng 103, nhà E3
Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự
Số 6 Đặng Văn Ngữ
Đống Đa, Hà Nội

+84 (0)4 3835 9005
+84 (0)4 3776 0655
mcnv@mcnv.vn

Văn phòng dự án tại miền Trung

Khu phố 3
Phường Đông Lương
Đông Hà, Quảng Trị

 +84 (0)23 3356 6228
+84 (0)23 3356 6226
mcnvcvn@mcnv.vn

Văn phòng đại diện tại Viên chăn

Thôn Phonexay, Đường Nerhu
Unit 13, Huyện Xaysettha
Viên chăn, Lào

admin@mcnv.la
+856 21 454 793

Văn phòng dự án tại huyện Nòng

Thôn Nongvilay
Unit 18, huyện Nòng
Tỉnh Savannakhet
Lào

Do you have a question or complaint? Please let us know and use the form below.