Văn phòng Amsterdam

HJE Wenckebachweg 123
1096 AM Amsterdam
The Netherlands

+31 (0)20 627 0411

info@mcnv.nl

Thông tin ủng hộ:

ING bank
IBAN: NL16 INGB 0001 0904 00
BIC: INGBNL2A

Triodos bank
IBAN: NL90 TRIO 0338 5367 60
BIC: TRIONL2U

Văn phòng Hà Nội

Phòng 103, nhà E3
Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ,

Đống Đa, Hà Nội

+84 (0)4 3835 9005
+84 (0)4 3776 0655
mcnv@mcnv.vn

Văn phòng miền Trung

Khu phố 3
Phường Đông Lương
Dong Ha, Quang Tri

 +84 (0)23 3356 6228
+84 (0)23 3356 6226
mcnvcvn@mcnv.vn

Văn phòng tại Vientiane (Lào)

Phonexay Village, Rue Nerhu
Unit 13, Xaysettha District
Vientiane Capital
Lao PDR

admin@mcnv.la
+856 21 454 793

Văn phòng dự án tại Nong (Lào)

Nongvilay Village
Unit 25, Nong District
Savannakhet Province
Lao PDR

For our Privacy Policy please click here.

Do you have a question or complaint? Please let us know and use the form below.