Để phát triển những dự án có nhiều ý nghĩa với người dân thiệt thòi ở Việt Nam và Lào, MCNV luôn tìm kiếm sự hợp tác và đồng hành của những doanh nghiệp có thiện chí. Là một tổ chức phi chính phủ quốc tế với kinh nghiệm thực hiện các chương trình phát triển trong 5 thập kỷ vừa qua ở khu vực, MCNV sẽ là một đối tác tin cậy để các doanh nghiệp hợp tác trong các chương trình trach nhiệm xã hội (CSR) của mình. Chúng tôi nắm vững kỹ thuật, am hiểu cộng đồng và có mối quan hệ sâu rộng với các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Thông qua sự hợp tác với MCNV, các nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp bạn sẽ cảm thấy gần gũi với những người thiệt thòi bằng sự sẻ chia và đồng cảm, và qua đó giá trị của doanh nghiệp sẽ được nâng cao hơn.

Rất nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình CSR của họ, trong đó có PWC, Campina Friesland, Vingroup, UPS, ASR, Hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam…

Các doanh nghiệp có thể lựa chọn hỗ trợ các chương trình sẵn có của MCNV mà các bạn nhận thấy phù hợp với sứ mệnh, tiêu chí và nguồn tài chính của mình. Chúng tôi luôn chào đón các chương trình dài hạn từ 3 đến 5 năm nhưng cũng linh hoạt với các hoạt động ngắn hạn hơn.

Doanh nghiệp cũng có thể làm việc với chúng tôi để xây dựng nên những dự án có sử dụng nguồn lực, con người và chuyên môn của các bạn để phát triển, cải thiện những chương trình hiện có của cũng tôi với các sản phẩm của các bạn.

MCNV luôn mong đợi được chào đón nhiều sự hợp tác hơn nữa từ các doanh nghiệp để phát triển bền vững trở thành một mục tiêu chung của mọi tầng lớp xã hội và để không còn ai bị tụt hậu trong quá trình phát triển.