Nhờ sự đóng góp của những nhà tài trợ cá nhân, quỹ gia đình và các tổ chức như Bộ phát triển Hà Lan, Cộng đồng Châu Âu và các nhà tài trợ quốc tế, MCNV có thể tiếp tục triển khai các dự án có ý nghĩa của mình. Những năm gần đây chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy tình hình sức khoẻ và đời sống của người dân ở Việt Nam và Lào đã có nhiều cải thiện nhưng thực sự vẫn còn rất nhiều công việc phải làm và vì thế sứ mệnh của chúng tôi vẫn cần được tiếp tục.

Trong những năm tới đây, MCNV sẽ nỗ lực hỗ trợ để cải thiện nhiều vấn đề mà người dân Việt Nam và Lào đang phải đối mặt bất kể vấn đề đó là do nhiều năm bị chiến tranh tàn phá và cô lập hay do thảm hoạ thiên nhiên như bão lụt, hạn hán.

Các chương trình của MCNV tập trung cải thiện đời sống và sức khoẻ của những nhóm chịu nhiều thiệt thòi và không được hưởng lợi trong quá trình phát triển kinh tế xã hội như người nghèo, phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số. Chúng tôi luôn mong muốn tiếp tục sứ mệnh của mình cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ.

Những đóng góp của các nhà tài trợ cá nhân và quỹ gia đình đóng vai trò là hạt nhân của tổ chức. Ngay cả khi chúng tôi được cấp các nguồn viện trợ từ các tổ chức chính phủ thì chúng tôi vẫn cần phải có một số vốn đối ứng nhất định. Với sự đóng góp tài chính và sự tin tưởng của các nhà tài trợ cá nhân, chúng tôi có thể tiếp tục sự nghiệp của mình trong việc tạo ra những thay đổi tích cực cho đời sống của những người dân thiệt thòi.