Vị trí tuyển dụng

Hiện tại chúng tôi không tuyển dụng vị trí nào

Sinh viên và thực tập sinh

MCNV tạo cơ hội cho các sinh viên và thực tập viên đóng góp cho các chương trình thông qua nghiên cứu. Các nghiên cứu của sinh viên mang lại những cái nhìn mới mẻ và vì thế đóng góp cho các mục tiêu của chúng tôi. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng đọc các quy định đối với sinh viên quy định đối với sinh viên.

Tình nguyện viên

Hiện nay chúng tôi không có vị trí nào.

Nếu bạn mong muốn tham gia cùng MCNV, hãy email cho chúng tôi tại mcnv@mcnv.vn