Các hoạt động gây quỹ

Trong suốt 48 năm kể từ ngày tổ chức MCNV được thành lập, chúng tôi luôn nhận được sự đóng góp hảo tâm từ các nhà tài trợ cá nhân ở Hà Lan để có thể thực hiện những dự án và chương trình ở Việt Nam. Cho đến ngày nay MCNV vẫn còn có khoảng 5,500 nhà tài trợ cá nhân, nhưng mạng lưới các nhà hảo tâm và tận tuỵ đang giảm dần khi họ già đi.

Một giải pháp có thể bù đắp vào sự thiếu hụt của những nhà tài trợ cá nhân là huy động thêm những nguồn quỹ từ các tổ chức tài trợ quốc tế, các quỹ gia đình ở Hà Lan. Kể từ năm 2010, chúng tôi đã đưa ra các sáng kiến để kêu gọi sự đóng góp từ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp ở Việt Nam thông qua các sự kiện gây quỹ ở những tỉnh mà MCNV đang triển khai các dự án. MCNV cũng hợp tác với các doanh nghiệp ở Việt Nam triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí của tổ chức.

 

Support the people in Quang Tri

A heartfelt cry from MCNV office Central Vietnam – We will not abandon the people in Quang Tri ! From the very beginning the work of MCNV in Quang Tri Province is made possible by contributions from the donors in the Netherlands. Six years ago, we managed to get a generous subsidy which enable
.. Đọc thêm ..

Hỗ trợ phụ nữ nghèo ở Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam trên tất cả các vùng miền thường phải làm việc rất vất vả. Họ làm việc đồng áng, trong các cửa hiệu, nhà hàng, họ lầm lũi quét dọn đến tận tối khuya trên các con phố ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Họ l
.. Đọc thêm ..

Hỗ trợ trẻ mồ côi ở Hạ Long, Quảng Ninh

Chương trình Gây quỹ dịp Giáng Sinh: Bản tin MCNV 2015-04 (bằng tiếng Hà Lan) Chương trình gây quỹ dịp Giáng sinh này dành tặng cho những ông bà ở thành phố Hạ Long đang hàng ngày phải chăm sóc cháu của mình bởi bố mẹ các cháu đã mất v
.. Đọc thêm ..

Hỗ trợ về sức khỏe tâm thần ở Quảng Trị

Chương trình gây quỹ mùa Xuân:  Bản tin MCNV 2016-01 (tiếng Hà Lan) Vào đầu năm 2016, MCNV đã kêu gọi sự đóng góp để hỗ trợ cho người có vấn đề sức khỏe tâm thần như Ken, một thanh niên trẻ đã phải sống trong cũi gỗ suốt nhiều n
.. Đọc thêm ..

Hoạt động trị liệu cho người khuyết tật

Gây quỹ mùa thu: Bản tin MCNV 2016-03 (tiếng Hà Lan) Trong bản tin mùa Thu 2016 này, chúng tôi kêu gọi sự đóng góp của các quý vị để xây dựng một chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho những chuyên gia hoạt động trị liệu ở Việt Nam. 
.. Đọc thêm ..