Các ấn phẩm

Summary Annual Report 2016

Please find hereafter a summary of our annual report 2016.

Kế hoạch chiến lược 2017-2021

Các quý vị thân mến, Trong năm qua chúng tôi đã xây dựng chiến lược của MCNV trong giai đoạn 2017 – 2021 và chúng tôi xin chia sẻ tài liệu này cùng với các bạn ở đây.

Ấn phẩm về Sức khoẻ sinh sản và Tình dục

Tải tài liệu “Sức khoẻ sinh sản và tình dục và Người khuyết tật ở các nước có thu nhập trung bình và thấp“

Áp dụng các thực tiễn về hòa nhập

MCNV, Global Initiative on Psychiatry, và World Granny vừa xuất bản cuốn sách “Áp dụng các thực tiễn về Hòa nhập” Download tài liệu tại đây Các câu chuyện về phát triển hòa nhập đang diễn ra tại Georgia, Lao PDR, Sri Lanka, Tajikistan và Việt Nam đã được ghi chép lại.

Summary Annual Report and Annual Account 2015

Download Summary Annual Report and Annual Account 2015. In this document a summary of MCNV’s activities in 2015 are shown.