Eerdere Campagnes

Steun de mensen in Quang Tri

Hartenkreet vanuit MCNV kantoor Centraal Vietnam – Wij laten de mensen in Quang Tri niet in de steek!

Het werk van MCNV in de provincie Quang Tri is vanaf het prille begin mogelijk gemaakt door de bijdragen van donateurs in Nederland. Zes jaar geleden lukte het ons een flinke subsidie te verwerven waarmee we extra programma’s en medewerkers konden bekostigen. Maar die subsidieperiode is vorig jaar afgelopen en we slaagden er nog niet in om nieuwe bronnen te vinden. Er is nu voor gekozen om de komende maanden door te gaan met de lopende projecten voor mensen met een psychische ziekte, tienermeisjes en voedselzekerheid, maar zonder uw extra steun kunnen we de programma’s en het veldkantoor niet in stand houden.

Op een bloedhete middag spreek ik MCNV- programmamanager Tung in Dong Ha op een voor MCNV historische plek: hier werd in 1975 het Holland Ziekenhuis gebouwd. Nu staan er een medische school, een museum en ook het doel van mijn reis, het MCNV-kantoor Centraal Vietnam. Tung praat honderduit over het werk in Quang Tri, maar hij uit ook zorgen. Kan het werk wel doorgaan, lukt het ons wel om voldoende middelen te vinden? Tung en zijn collega’s zijn begonnen om bedrijven en fondsen in Vietnam te zoeken waarmee ze kunnen samenwerken, maar zoiets heeft tijd nodig. In de tussentijd moeten alle projecten wel bekostigd kunnen worden, is hun grootste zorg.

Tung vertelt: “We hebben een succesvolle start gemaakt met een groep tienermeisjes van etnische afkomst in het grensgebied tussen Quang Tri en de provincie Savannakhet in Laos. Daar is het de gewoonte om heel jong te trouwen, ze raken zwanger en dan moetende jonge vrouwen meteen van school af. Ze krijgen geen kans meer om een opleiding af te ronden en een baan te vinden. Het is niet eenvoudig om de vaste patronen van etnische minderheden te doorbreken, maar toch is het ons gelukt om de meisjes een ander perspectief te bieden. We helpen scholen met het maken van goede voorlichtingsprogramma’s zodat de meisjes meer kennis hebben van seksuele zaken en minder snel zwanger worden. We helpen ook hun ouders, die vaak analfabeet zijn, door veel gebruik te maken van zang en schaduwspel. Wat zou het geweldig zijn als we de andere groepen in dat gebied ook op weg kunnen helpen naar een zelfstandige toekomst, met kansen op een goed bestaan.”

“Een andere heel belangrijke groep waar we mee werken zijn de mensen met een psychische ziekte”, zegt Tung. “In Vinh Linh district hebben we zelfhulpgroepen opgestart voor hen en hun familieleden. Die zijn er op gericht dat ze zoveel mogelijk op een normale manier bij de samenleving betrokken worden. Dat lukt met deze groepen heel erg goed! Mensen voelen zich gesterkt bij het omgaan met de dagelijkse problemen en krijgen langzaam maar zeker hun zelfvertrouwen terug. Maar het gaat verder dan dat, we zorgen voor goede opleiding van de gezondheidswerkers die deze groepen begeleiden en we lobbyen voor gelijke kansen bij lokale en provinciale overheden.

Het werken met deze groepen kost tijd en geld en het zou heel teleurstellend zijn als we ze dat niet meer kunnen bieden.” De stafmedewerkers van MCNV in Dong Ha bieden technische ondersteuning aan Disabled People Organisations (DPO’s, gehandicaptenorganisaties). “De DPO’s zijn begonnen met het creëren van kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een handicap. Iemand krijgt een kleine lening van de DPO en begint daarmee een bedrijf of handeltje. Een van de leden, een man met ernstige verwondingen aan zijn been door een bedrijfsongeluk, is bijvoorbeeld een kippenfarm begonnen. Na een tijdje kwam er zoveel vraag naar zijn kippen, dat hij zelfs kon uitbreiden en hij heeft de lening helemaal terugbetaald. De DPO’s werken al grotendeels zelfstandig, maar maken nog veel gebruik van onze adviezen,” zegt Tung.

Onze vraag aan u

Tung en alle collega’s van MCNV Centraal Vietnam vragen uw hulp om de mensen in Quang Tri te blijven steunen. Voor het werken met tienermeiden hebben ze nog dit jaar een bedrag van € 16.000 nodig, voor hulp aan mensen met een geestelijke ziekte € 12.000 en voor het voedselzekerheid project € 6000. Deze mensen redden het nog niet zonder uw giften. Namens Tung heel hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid bij het belangrijke werk van MCNV Centraal Vietnam!

Nguyen Thanh Tung
MCNV- programmamanager

Uw (extra) bijdrage is heel erg welkom!

[donate]