Doneer aan onze campagne

Sinds de oprichting van MCNV, ruim 45 jaar geleden, hebben we kunnen rekenen op de steun van trouwe individuele donateurs in Nederland om onze programma’s en projecten in Vietnam en Laos uit te voeren. Hoewel MCNV vandaag de dag nog steeds ruim 5.500 individuele donateurs heeft, weten we dat dit aantal geleidelijk afneemt. Mensen worden ouder, hebben minder financiële ruimte of overlijden waardoor het donateurschap eindigt. Een oplossing om te compenseren voor het verlies van individuele donateurs is om meer middelen te mobiliseren van familie- en vermogensfondsen en institutionele donoren. Sinds 2010 doen we ook een beroep op donaties van particulieren, bedrijven en organisaties in Vietnam. De verschillende bronnen van inkomsten zijn van groot belang om de projecten en programma’s ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen.

Terugkijken, nieuwe plannen maken en weer door!

Vorig jaar vertelde ik u in onze december nieuwsbrief over de programma’s en projecten die we voor de periode 2021-2025 gepland hebben, gericht op voeding en voedselzekerheid, de zorg voor moeder en kind en mensen met een handicap, armoedebestrijding en verbeteren van levensomstandigheden. De blij
.. lees verder ..

Bosbouw in de strijd tegen armoede en klimaatverandering

Vervolg voor het project PROSPER In het meerjarenprogramma PROSPER waarover we u al vaker vertelden, begeleiden we kleine bosbouwers in de provincie Quang Tri naar duurzaam bosbeheer. Het hout van de bomen en de olie van de zaden van de tungbomen krijgen een FSC-keurmerk (Forest Steward Council) en
.. lees verder ..

Gezonde voeding, sterke vrouwen en gelijke kansen

Nieuwe plannen om het voedingsprogramma kracht bij te zetten In Nong en Sepone, twee gemeenten in de provincie Savannakhet is er de laatste jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de voedselsituatie en voedselzekerheid. Met steun van partners en donateurs kwamen er groentetuinen, kippen en visvijv
.. lees verder ..

Oude ambachten, nieuwe inkomsten

Community Development zorgt voor extra werk Sinds 2019 steunt MCNV in Quang Tri het meerjarige bosbouwproject Prosper voor boeren en bosbouwers. Met duurzaam geproduceerd hout kunnen zij hun inkomsten verbeteren en samen zorgen ze voor behoud en bescherming van het bos.
.. lees verder ..

Met een flinke sprong uit de honger

Ook de komende jaren blijft zorgen voor meer eiwitrijk eten voor kinderen hard nodig Voeding voor kinderen uit arme families die wonen in de afgelegen dorpen in de provincie Phu Yen, vraagt veel extra aandacht. Wij hebben u daar regelmatig over geschreven en u gevraagd om een extra bijdrage. Dat wil
.. lees verder ..

Duurzame bosbouw helpt arme families aan beter inkomen

Bescherm het bos, dan beschermt het bos het dorp Ruim een jaar geleden zette een groep boeren in Quang Tri met ondersteuning van MCNV de eerste stappen in een duurzaam en kleinschalig bosbouwproject. Ze begonnen op een betere manier hout te verbouwen en meubelolie te produceren, om zo een betere mar
.. lees verder ..

Samen in actie voor moeder en kind!

Veilig bevallen en gezond opgroeien in Nong en Sepone Een groep Laotiaanse gezondheidswerkers zag in 2006 wat MCNV-medewerkers in Vietnam wisten te bereiken. Ook aan hun kant van de grens waren de problemen groot en ze vroegen MCNV om hulp. Dat was het begin van onze samenwerking in het grensdistric
.. lees verder ..

In 2021 gaan we verder, graag samen met u!

Onze kracht blijft: inspringen waar weinig externe hulp komt In Vietnam en Laos zijn de gevolgen van COVID-19 ook merkbaar geweest, maar sinds een aantal maanden is de situatie in beide landen onder controle. Dat is belangrijk voor de meest kwetsbare mensen waar MCNV haar steun aan geeft. Natuurlijk
.. lees verder ..

Grotere voedselzekerheid voor de mensen in Nong

Gouden tips tegen de honger In Nong, het armste district in de provincie Savannakhet in Laos, is ondervoeding een hardnekkig probleem. Enkele jaren geleden begonnen we met het verbouwen van voedzame gewassen op stukjes land nabij de dorpen. Hierdoor hoefden de mensen niet langer het bos in om voedse
.. lees verder ..

Een gezond bos en een beter leven

Kleine bosbouwers kiezen voor duurzame aanpak In de provincie Quang Tri begint MCNV aan een nieuw project waarbij we de levensomstandigheden van kleine bosbouwers verbinden aan duurzaam bosbeheer. Het project heet Prosper en is erop gericht om een groep bosbouwers te begeleiden bij een duurzame werk
.. lees verder ..

Dromen van een leven zonder honger

De voedingsprogramma’s in Phu Yen en Savannakhet in een notendop we helpen dorpelingen om voedingsrijke gewassen te verbouwen op een stuk land naast hun huis. We leren moeders hoe ze de nieuwe groenten kunnen klaarmaken. De kleinsten krijgen op school of speelplaats elke dag een voedzame maaltijd
.. lees verder ..

Nieuw Support Center in Dien Bien Phu

Kinderen met een handicap zijn hier welkom! Na MCNV’s succesvolle bijdrage aan de Support Centers voor inclusief onderwijs aan gehandicapte kinderen in Dak Lak, Phu Yen en Cao Bang begeleiden we nu de bouw van een nieuw centrum voor de provincie Dien Bien. Deze winter vragen wij uw bijdrage voor d
.. lees verder ..

New support center in Dien Bien Phu

disabled children welcome After MCNV’s successful contribution to the Support Centers for inclusive education of handicapped children in Dak Lak, Phu Yen and Cao Bang, we are now supervising the construction of a new center for the province of Dien Bien. This winter we ask for your support for
.. lees verder ..

Goede voeding is de basis voor een gezonde toekomst

MCNV’s optelsom werkt Beter eten + minder ziek zijn = minder armoede In Vietnam en Laos is MCNV betrokken bij het verbeteren van de voedingssituatie van kinderen onder de vijf jaar. Juist deze groep kinderen willen wij bereiken om ervoor te zorgen dat zij zich fysiek en mentaal goed kunnen ontwikk
.. lees verder ..

Dromen worden Daden

Help tienermeisjes in Huong Hoa op eigen benen te staan
.. lees verder ..

Samen werken, samen uit de armoede!

Begeleiding van productiegroepen in Ben Tre Sinds 2009 ondersteunt MCNV kredietgroepen voor vrouwen in de armste dorpen in de zuidelijke kustprovincie Ben Tre. De vrouwen lenen een klein geldbedrag en kopen een koe of een varken om hun inkomen aan te vullen. Er is sindsdien veel ten goede veranderd
.. lees verder ..

Een goede start voor kleuters in Phu Mo

Voedsel en psychische hulp hard nodig in centraal Vietnam Toen we u vorig jaar vroegen om de mensen in de provincie Quang Tri te steunen, reageerde u hartverwarmend en maakte u het mogelijk hen te blijven steunen. Deze winter stellen wij twee nieuwe projecten aan u voor. In de armste dorpen in Phu Y
.. lees verder ..

Hoa’s grootmoeder heeft een droom

Hoa is een 9-jarig meisje dat bij haar oma woont in een plattelandsdorpje in een afgelegen streek in de provincie Dien Bien. Hoa had bij haar geboorte een hersenverlamming en is daardoor gehandicapt. Haar familie is extreem arm, haar ouders werken hard op het land, maar ze kunnen amper rondkomen. To
.. lees verder ..

Baby Le Mo Than: in 45 dagen 3 pond aangekomen!

Beter eten voor ondervoede kinderen, dankzij de lokale Village Health Workers Organisation die met steun van MCNV ervaring had opgedaan met bestrijding van ondervoeding, is baby Than 3 pond zwaarder geworden in 45 dagen.
.. lees verder ..

Oude tradities zetten jongeren op achterstand

Het is haast niet voor te stellen in deze tijd van vooruitgang maar in sommige dorpen in Vietnam bepalen eeuwenoude tradities nog steeds het dagelijks leven. Tienermeiden worden jong zwanger, moeten trouwen en meteen van school af. De jongeren willen deze traditionele manier van leven doorbreken, ma
.. lees verder ..

Maak een film van je leven!

Documentaires inspireren arme vrouwen   MCNV is samen met het Vietnamese Centrum voor Vrouwen en Ontwikkeling begonnen aan een uniek tweejarig filmproject ‘Filming Development’, waarin een groep getrainde vrijwilligers een aantal documentairefilms maakt over het dagelijks leven van vrouwen
.. lees verder ..

Praten = meedoen!

Logopedie helpt kinderen met handicap In MCNV’s revalidatiecentrum in Phu Yen hebben veel kinderen door hun lichamelijke of geestelijke beperkingen nog extra problemen. Ze kunnen niet of nauwelijks goed praten en sommigen hebben problemen met slikken. Het is belangrijk om de spraak- en taalproblem
.. lees verder ..

Steun de mensen in Quang Tri

Hartenkreet vanuit MCNV kantoor Centraal Vietnam – Wij laten de mensen in Quang Tri niet in de steek! Het werk van MCNV in de provincie Quang Tri is vanaf het prille begin mogelijk gemaakt door de bijdragen van donateurs in Nederland. Zes jaar geleden lukte het ons een flinke subsidie te verwe
.. lees verder ..

Steun de werkbijen van Vietnam

kerstactie MCNV Magazine 2016-04 Overal in Vietnam zijn vrouwen hard aan het werk, op de rijstvelden, in winkeltjes en restaurantjes, maar ook straten vegen in Hanoi en Ho Chi Minh-stad in het holst van de nacht. Als echte werkbijen houden deze vrouwen alle ballen tegelijk in de lucht, maar wat
.. lees verder ..

Ergotherapie voor mensen met een handicap

najaarsactie MCNV magazine 2016-03 Dit najaar vragen wij uw bijdrage voor het opstarten van een beroepsopleiding voor ergotherapeuten in Vietnam.
.. lees verder ..

Weeskinderen in Ha Long

najaarsactie MCNV magazine 2015-04 De december actie van het MCNV vraagt aandacht voor de Sunflowergroep van grootouders in Ha long die de zorg dragen voor de kleinkinderen, omdat de ouders overleden zijn aan de gevolgen van hiv/aids.
.. lees verder ..

Mensen met psychische ziekte in Quang Tri

voorjaarsactie MCNV magazine 2016-01 Het MCNV vraagt aandacht voor ondersteuning van mensen met een psychische ziekte, zoals Ken. Ken leefde jarenlang in een houten kooi, hij leek door zijn schizofrenie onhandelbaar. Zijn familie was ten einde raad.
.. lees verder ..

Seksuele voorlichting in Huong Hoa

zomeractie MCNV magazine 2016-02 In de grensstreek van Huong Hoa leven 1900 tieners die te weinig kennis hebben van seksuele zaken. Ook hun ouders willen kennis opdoen en aan hun zelfvertrouwen werken, zodat ze voortaan lastige onderwerpen durven te bespreken.
.. lees verder ..