Doneer aan onze campagne

Sinds de oprichting van MCNV, ruim 45 jaar geleden, hebben we kunnen rekenen op de steun van trouwe individuele donateurs in Nederland om onze programma’s en projecten in Vietnam en Laos uit te voeren. Hoewel MCNV vandaag de dag nog steeds ruim 5.500 individuele donateurs heeft, weten we dat dit aantal geleidelijk afneemt. Mensen worden ouder, hebben minder financiële ruimte of overlijden waardoor het donateurschap eindigt. Een oplossing om te compenseren voor het verlies van individuele donateurs is om meer middelen te mobiliseren van familie- en vermogensfondsen en institutionele donoren. Sinds 2010 doen we ook een beroep op donaties van particulieren, bedrijven en organisaties in Vietnam. De verschillende bronnen van inkomsten zijn van groot belang om de projecten en programma’s ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen.

Een gezond bos en een beter leven

Kleine bosbouwers kiezen voor duurzame aanpak In de provincie Quang Tri begint MCNV aan een nieuw project waarbij we de levensomstandigheden van kleine bosbouwers verbinden aan duurzaam bosbeheer. Het project heet Prosper en is erop gericht om een groep bosbouwers te begeleiden bij een duurzame werkwijze, waardoor ze over enkele jaren gecertificeerd acaciahout kunnen verkopen tegen een betere prijs. Een tweede groep helpen we met de productie en verwerking van zaden van de tungboom tot gecertificeerde tungolie, een soort meubelolie. De olie krijgt een keurmerk en de boeren een eerlijke prijs. Wij helpen de boeren ook met het vinden van bedrijven die het hout en de olie willen kopen.
.. lees verder ..

Dromen van een leven zonder honger

De voedingsprogramma’s in Phu Yen en Savannakhet in een notendop we helpen dorpelingen om voedingsrijke gewassen te verbouwen op een stuk land naast hun huis. We leren moeders hoe ze de nieuwe groenten kunnen klaarmaken. De kleinsten krijgen op school of speelplaats elke dag een voedzame maaltijd en we adviseren over schoon drinkwater en hygiëne. Ook is er extra begeleiding voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. We vragen uw steun om honger in deze dorpen voorgoed uit te bannen, onze droom! Met € 25.000 kunnen we dit jaar in beide landen doorgaan met kleine, maar structurele verbeteringen in de bestaanszekerheid van de dorpsbewoners. Dank u voor uw (extra) donatie!
.. lees verder ..

Nieuw Support Center in Dien Bien Phu

Kinderen met een handicap zijn hier welkom! Na MCNV’s succesvolle bijdrage aan de Support Centers voor inclusief onderwijs aan gehandicapte kinderen in Dak Lak, Phu Yen en Cao Bang begeleiden we nu de bouw van een nieuw centrum voor de provincie Dien Bien. Deze winter vragen wij uw bijdrage voor dit bijzondere project. Gun deze kinderen de juiste begeleiding, op een fijne plek waar ze kunnen spelen en leren! Wat is een Support Center voor inclusief onderwijs?
.. lees verder ..

Goede voeding is de basis voor een gezonde toekomst

MCNV’s optelsom werkt Beter eten + minder ziek zijn = minder armoede In Vietnam en Laos is MCNV betrokken bij het verbeteren van de voedingssituatie van kinderen onder de vijf jaar. Juist deze groep kinderen willen wij bereiken om ervoor te zorgen dat zij zich fysiek en mentaal goed kunnen ontwikkelen en kans hebben op een gezonde toekomst. Voldoende voeding en de juiste voeding staan hierbij centraal.
.. lees verder ..

Dromen worden Daden

Help tienermeisjes in Huong Hoa op eigen benen te staan
.. lees verder ..

Samen werken, samen uit de armoede!

Begeleiding van productiegroepen in Ben Tre Sinds 2009 ondersteunt MCNV kredietgroepen voor vrouwen in de armste dorpen in de zuidelijke kustprovincie Ben Tre. De vrouwen lenen een klein geldbedrag en kopen een koe of een varken om hun inkomen aan te vullen. Er is sindsdien veel ten goede veranderd in het leven van deze vrouwen: ze verdienen wat extra voor hun familie, lossen het geleende geld af en kunnen soms zelfs een beetje sparen. Samen lukt het de vrouwen steeds beter om tegenslagen te overwinnen.
.. lees verder ..

Hoa’s grootmoeder heeft een droom

Hoa is een 9-jarig meisje dat bij haar oma woont in een plattelandsdorpje in een afgelegen streek in de provincie Dien Bien. Hoa had bij haar geboorte een hersenverlamming en is daardoor gehandicapt. Haar familie is extreem arm, haar ouders werken hard op het land, maar ze kunnen amper rondkomen. Toen Hoa 2 jaar oud was, lieten haar ouders haar in de steek omdat ze een handicap heeft. Sindsdien zorgt oma voor haar, terwijl haar broers en zussen bij hun vader en moeder wonen.
.. lees verder ..

Baby Le Mo Than: in 45 dagen 3 pond aangekomen!

Beter eten voor ondervoede kinderen, dankzij de lokale Village Health Workers Organisation die met steun van MCNV ervaring had opgedaan met bestrijding van ondervoeding, is baby Than 3 pond zwaarder geworden in 45 dagen.
.. lees verder ..

Oude tradities zetten jongeren op achterstand

Het is haast niet voor te stellen in deze tijd van vooruitgang maar in sommige dorpen in Vietnam bepalen eeuwenoude tradities nog steeds het dagelijks leven. Tienermeiden worden jong zwanger, moeten trouwen en meteen van school af. De jongeren willen deze traditionele manier van leven doorbreken, maar hoe doe je dat? MCNV heeft een plan gemaakt om te helpen en met uw steun lukt het!
.. lees verder ..

Maak een film van je leven!

Documentaires inspireren arme vrouwen   MCNV is samen met het Vietnamese Centrum voor Vrouwen en Ontwikkeling begonnen aan een uniek tweejarig filmproject ‘Filming Development’, waarin een groep getrainde vrijwilligers een aantal documentairefilms maakt over het dagelijks leven van vrouwen in Vietnam.
.. lees verder ..

Praten = meedoen!

Logopedie helpt kinderen met handicap In MCNV’s revalidatiecentrum in Phu Yen hebben veel kinderen door hun lichamelijke of geestelijke beperkingen nog extra problemen. Ze kunnen niet of nauwelijks goed praten en sommigen hebben problemen met slikken. Het is belangrijk om de spraak- en taalproblemen van deze kinderen zo jong mogelijk aan te pakken met logopedie. Ze hebben daar de rest van hun leven voordeel van!
.. lees verder ..

Steun de mensen in Quang Tri

Hartenkreet vanuit MCNV kantoor Centraal Vietnam – Wij laten de mensen in Quang Tri niet in de steek! Het werk van MCNV in de provincie Quang Tri is vanaf het prille begin mogelijk gemaakt door de bijdragen van donateurs in Nederland. Zes jaar geleden lukte het ons een flinke subsidie te verwerven waarmee we extra programma’s en medewerkers konden bekostigen. Maar die subsidieperiode is vorig jaar afgelopen en we slaagden er nog niet in om nieuwe bronnen te vinden.
.. lees verder ..

Steun de werkbijen van Vietnam

kerstactie MCNV Magazine 2016-04 Overal in Vietnam zijn vrouwen hard aan het werk, op de rijstvelden, in winkeltjes en restaurantjes, maar ook straten vegen in Hanoi en Ho Chi Minh-stad in het holst van de nacht. Als echte werkbijen houden deze vrouwen alle ballen tegelijk in de lucht, maar wat als er een kink in de kabel komt?
.. lees verder ..

Ergotherapie voor mensen met een handicap

najaarsactie MCNV magazine 2016-03 Dit najaar vragen wij uw bijdrage voor het opstarten van een beroepsopleiding voor ergotherapeuten in Vietnam.
.. lees verder ..

Weeskinderen in Ha Long

najaarsactie MCNV magazine 2015-04 De december actie van het MCNV vraagt aandacht voor de Sunflowergroep van grootouders in Ha long die de zorg dragen voor de kleinkinderen, omdat de ouders overleden zijn aan de gevolgen van hiv/aids.
.. lees verder ..

Mensen met psychische ziekte in Quang Tri

voorjaarsactie MCNV magazine 2016-01 Het MCNV vraagt aandacht voor ondersteuning van mensen met een psychische ziekte, zoals Ken. Ken leefde jarenlang in een houten kooi, hij leek door zijn schizofrenie onhandelbaar. Zijn familie was ten einde raad.
.. lees verder ..

Seksuele voorlichting in Huong Hoa

zomeractie MCNV magazine 2016-02 In de grensstreek van Huong Hoa leven 1900 tieners die te weinig kennis hebben van seksuele zaken. Ook hun ouders willen kennis opdoen en aan hun zelfvertrouwen werken, zodat ze voortaan lastige onderwerpen durven te bespreken.
.. lees verder ..