Steun de mensen in Vietnam en Laos en word donateur van MCNV!

Dankzij donaties van particuliere donateurs, familie- en bedrijfsfondsen en bijdragen van onder meer het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en andere internationale subsidies kan MCNV haar werk voortzetten. Gelukkig zijn de medische zorg en het leven in Vietnam de afgelopen jaren enorm verbeterd en ook in Laos wordt het leven geleidelijk beter, maar er is nog veel te doen, ons werk is nog niet voltooid.

Met uw financiële hulp kan MCNV haar doelen blijven realiseren: ook in de toekomst blijven helpen bij het oplossen van de verschillende problemen waarmee kansarme groepen in de Vietnamese en Laotiaanse samenleving (de armste mensen, vrouwen, mensen met een handicap en etnische minderheden) te maken hebben. Als gevolg van vele jaren van oorlog en isolement in het verleden of door natuurrampen zoals overstromingen, droogte en tyfoons in het heden hebben deze groepen (nog) niet kunnen profiteren van de economische ontwikkelingen. MCNV richt zich met name op het verbeteren van de leefomstandigheden en gezondheid van deze mensen die vaak in de bergen en in afgelegen, geïsoleerde regio’s wonen.

De donaties van individuele donateurs en particuliere fondsen vormen het hart van onze organisatie. Voor het verkrijgen van overheidssubsidies is een eigen financiële bijdrage meestal een voorwaarde. Daaraan kunnen we alleen voldoen met de financiële hulp en het vertrouwen van onze particuliere donateurs.

Onze organisatie ondersteunen als particuliere donateur kan op verschillende manieren: met een eenmalige gift of met een periodieke gift, met een periodieke gift met belastingvoordeel, in een fonds op naam of in een schenking of nalatenschap.
U vindt de informatie door op een van deze links te klikken, of naar beneden te scrollen.

Informatie over bedrijfsfondsen en de mogelijkheden van partnerschappen vindt u op de pagina Met uw organisatie doneren aan MCNV.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw interesse en betrokkenheid!

N.B. onze privacy policy vindt u hier