Lucian Roeters

"Ik leerde MCNV kennen tijdens mijn werk als Finance Director bij KNCV Tuberculosefonds en was onder de indruk van de bevlogenheid en professionaliteit van het team en hun dagelijkse inzet om iets te betekenen voor kwetsbare groepen in Vietnam en Laos. Ik hoop met mijn rol als lid van de Raad van Toezicht en in de audit committee bij te dragen aan financiële duurzaamheid van de organisatie en transparante verantwoording naar belanghebbenden” – Lucian Roeters, interim finance manager

Marijke Postma-Rustenhoven

"MCNV steun en bewonder ik al vele jaren, met name vanwege de langdurige samenwerking met Vietnam en de vooruitgang en de waarde van het werk. MCNV's focus op kwetsbare groepen en hun empowerment is belangrijk voor mij, iets waar ik me graag voor wil inzetten“. - Marijke Postma-Rustenhoven was regionaal bestuurslid Humanitas en beroepsmatig actief in organisatieontwikkeling in en buiten Nederland.

Agnes Gebhard

"Ik ken MCNV als een toegewijde groep mensen, zowel in Nederland als in Vietnam, met een echte passie om de levens van kwetsbare mensen te verbeteren. Ik ben blij en vereerd met deze kans om mijn steentje bij te dragen als lid van de Raad van Toezicht van MCNV, de organisatie die mij ondersteunde bij mijn eerst werkzaamheden in Vietnam, tussen 1995 en 2000. Na als 'tropenarts' gewerkt te hebben in Afrika, heb ik vijf jaar in Vietnam gewoond en met het Nederlandse Rode Kruis en MCNV gewerkt aan voornamelijk geïntegreerde gezondheidszorg. Daarna heb ik vanuit Nederland de Vietnamese pogingen in het uitbannen van tuberculose ondersteund. Recent was ik landendirecteur Indonesië van KNCV. Ik hoop dat ik met mijn ervaring met het werk in de regio het MCNV van dienst kan zijn" - Agnes Gebhard, Senior consultant KNCV TB Foundation

Mattijs Smits

"Ik heb lange periodes in Laos, Thailand en Vietnam gewoond en onderzoek gedaan, met name naar vraagstukken op het snijvlak van energie, klimaat en ontwikkeling. MCNV heeft een mensgerichte, geïntegreerde benadering van ontwikkeling in een regio die dicht bij mijn hart ligt." - Mattijs Smits, universitair docent Vakgroep Milieubeleid, Universiteit Wageningen.

Pieter van den Hombergh

"Al als student in 1968 bewonderde ik het werk van MCNV. Na werk in Kenia en later huisarts richtte ik me meer op de huisartsgeneeskundige oriëntatie van zorg in Afrika. Dat MCNV ondertussen een boeiende ontwikkeling doormaakte werd mij duidelijk na reizen naar Vietnam, China en Birma. Principes als equity, empowerment en inclusiviteit spreken huisartsen aan. Voor zo’n ngo doe ik het." - Pieter van den Hombergh, consultant huisartsgeneeskunde, gepensioneerd huisarts en tropenarts.