Cily Keizer

"MCNV ken ik uit mijn studententijd als een organisatie die sterk ageerde tegen die vreselijke oorlog in Vietnam en die direct en effectief medische hulp bood aan de slachtoffers van de oorlog in Vietnam en later in Laos. MCNV, bestaat al meer dan 50 jaar en ze zijn experts op het gebied van gezondheid en voeding, het bestrijden van de klimaatcrisis, en het leveren van kwaliteitszorg voor gehandicapten en ouderen. Ik hoop dat ik met mijn 30 jaar ervaring in internationale samenwerking en mijn kennis op het gebied van gender en sociale gelijkheid, ondernemerschap, en humanitaire en duurzame ontwikkeling een kleine bijdrage kan leveren als nieuwe voorzitter van MCNV, vooral ook om een solidaire en duurzame toekomst te kunnen blijven creëren voor de meest gemarginaliseerden in de Mekong. " - Cily Keizer

Nathalie Veenman

“Het mensgerichte en probleemoplossende karakter van MCNV heeft veel indruk op mij gemaakt. De afgelopen 15 jaar heb ik op beleids- en programmaniveau in de internationale ontwikkeling gewerkt en 2,5 jaar in Laos gewoond. Sinds ik terug naar Nederland ben verhuisd, ligt mijn focus op programmaontwikkeling, organisatiegroei en fondsenwerving. Ik vind het leuk om mensen te verbinden en ambities waar te maken in nieuwe ondernemingen en samenwerkingsverbanden en ik hoop dat dit van toegevoegde waarde kan zijn voor MCNV.” – Nathalie Veenman, directeur Communicatie en Ontwikkeling bij de Wildlife Justice Commission

Lucian Roeters

"Ik leerde MCNV kennen tijdens mijn werk als Finance Director bij KNCV Tuberculosefonds en was onder de indruk van de bevlogenheid en professionaliteit van het team en hun dagelijkse inzet om iets te betekenen voor kwetsbare groepen in Vietnam en Laos. Ik hoop met mijn rol als lid van de Raad van Toezicht en in de audit committee bij te dragen aan financiële duurzaamheid van de organisatie en transparante verantwoording naar belanghebbenden” – Lucian Roeters, interim finance manager

Agnes Gebhard

"Ik ken MCNV als een toegewijde groep mensen, zowel in Nederland als in Vietnam, met een echte passie om de levens van kwetsbare mensen te verbeteren. Ik ben blij en vereerd met deze kans om mijn steentje bij te dragen als lid van de Raad van Toezicht van MCNV, de organisatie die mij ondersteunde bij mijn eerst werkzaamheden in Vietnam, tussen 1995 en 2000. Na als 'tropenarts' gewerkt te hebben in Afrika, heb ik vijf jaar in Vietnam gewoond en met het Nederlandse Rode Kruis en MCNV gewerkt aan voornamelijk geïntegreerde gezondheidszorg. Daarna heb ik vanuit Nederland de Vietnamese pogingen in het uitbannen van tuberculose ondersteund. Recent was ik landendirecteur Indonesië van KNCV. Ik hoop dat ik met mijn ervaring met het werk in de regio het MCNV van dienst kan zijn" - Agnes Gebhard, Technical Director KNCV TB Foundation

Pieter van den Hombergh

"Al als student in 1968 bewonderde ik het werk van MCNV. Na werk in Kenia en later huisarts richtte ik me meer op de huisartsgeneeskundige oriëntatie van zorg in Afrika. Dat MCNV ondertussen een boeiende ontwikkeling doormaakte werd mij duidelijk na reizen naar Vietnam, China en Birma. Principes als equity, empowerment en inclusiviteit spreken huisartsen aan. Voor zo’n ngo doe ik het." - Pieter van den Hombergh, consultant huisartsgeneeskunde, gepensioneerd huisarts en tropenarts.