Door uw gift voor langere tijd (minimaal 5 jaar) vast te leggen in een overeenkomst levert deze gift u fiscaal voordeel op. Hoe dit werkt, leest u hieronder.

Periodieke donaties die in een overeenkomst zijn vastgelegd, zijn volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Zo ontvang u ruim 40 % van de donaties terug van de Belastingdienst. Als u dat voordeel ook doneert, helpt u meer mensen zonder dat het per saldo meer kost. De donaties zijn belastingvrij (MCNV heeft een ANBI-status) en wij kunnen ons werk op lange termijn beter plannen.

De voorwaarden om voor belastingvoordeel in aanmerking te komen zijn:

  1. De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Het formulier kun u hier downloaden;
  2. De periodieke schenking loopt minimaal 5 jaar;
  3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. De jaarlijkse gift stopt bij overlijden vóór einde van de aangegeven termijn;
  4. De hoogte van de gift is elk jaar hetzelfde. U bepaalt zelf of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meer keren betaalt;
  5. De schenking gaat naar een goed doel met ANBI-status. MCNV heeft deze status.
  6. U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Een eenvoudig voorbeeld van het voordeel van periodiek schenken

Stel, je wil vijf jaar lang ieder jaar € 100 aan MCNV doneren en je inkomen valt in belastingtarief 2.
Via de aangifte inkomstenbelasting kun je dan 46 % van de volledige donatie terugkrijgen: € 46. Je donatie van € 100 ‘kost’ je dus uiteindelijk maar € 54.

Dit fiscale voordeel zou je ook kunnen doneren. Een netto-donatie van € 100 kan op die manier verhoogd worden tot een totale bijdrage aan MCNV van € 185. Bijna het dubbele van jouw oorspronkelijke gift!

N.B. Vanaf 2020 wordt het tarief voor aftrekposten in de hoogste belastingschijf geleidelijk verminderd naar 37,05 % in 2023.

Het afsluiten van een overeenkomst is eenvoudig. De overeenkomst is gratis en een notaris is niet nodig. Klik hier om het formulier Overeenkomst te downloaden.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
MCNV, t.a.v. Vivian Tsie
HJE Wenckebachweg 123
1096 AM Amsterdam

Wij verwerken de overeenkomst vervolgens in onze administratie en sturen het deel voor de schenker met onze gegevens en handtekening naar u terug voor uw administratie en de belastingaangifte.

Let op: In het formulier bij het onderdeel ‘looptijd’ geeft u de gewenste looptijd aan, maar minimaal 5 jaar. U kunt hier ook kiezen voor onbepaalde tijd en eventueel de overeenkomst op elk gewenst moment na minimaal 5 jaar beëindigen. De overeenkomst eindigt vanzelf bij overlijden.
Giften gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

Liever het formulier per post ontvangen? Vraag het formulier aan via e-mail: info@mcnv.nl

Eerst meer weten? Neem contact op met onze donateursadministratie, via 020-6270411 en vraag naar Vivian Tsie, of mail naar info@mcnv.nl.

Voor algemene informatie kijk op www.notaris.nl of bel de Notaristelefoon 0900 346 9393 (ma-vr, 09:00 – 14:00; € 0,80 per minuut) of via www.belastingdienst.nl of bel 0800 235 83 54 (ma-vr, 09:00-17:00; gratis).

Fonds op naam

Een mooie manier om groots te geven is met een fonds op naam. Zo’n fonds is ook toegankelijk voor bijdragen van anderen, bijvoorbeeld van familieleden, vrienden of collega’s.

Een fonds op naam wordt ook wel opgericht ter nagedachtenis aan iemand. Of om als bedrijf uit te spreken het werk van MCNV te steunen. Een fonds op naam kan worden gekoppeld aan een specifiek project, zo ontstaat er meer betrokkenheid en kunnen we als partners de plannen realiseren.

Voor informatie, mail naar Karin Vlug, kv@mcnv.nl of bel 020-6270411 of 06-46296234.