Ondanks de wereldwijde economische groei kan een groot aantal mensen nog niet profiteren van de toegenomen welvaart en vooruitgang. Ze worden gestigmatiseerd, gediscrimineerd en structureel uitgesloten van kansen en positieve ontwikkelingen, die de toenemende welvaart ook hen zou kunnen bieden als die eerlijker verdeeld zou worden in hun samenleving. De internationale bezorgdheid over de toenemende ongelijkheid binnen samenlevingen is onder het motto ‘Leave No One Behind’ opgenomen in de Sustainable Development Goals (= Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties. MCNV draagt met programma’s en samenwerkingsverbanden bij aan een meer inclusieve samenleving, waarin alle mensen gelijkwaardige kansen krijgen op maximaal lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.

Visie

We zien een wereld voor ons, waarin de samenleving alle mensen ondersteunt in hun ontwikkeling naar maximaal welzijn en een volwaardige maatschappelijke positie.

Missie

Onze missie is om gemarginaliseerde mensen in Zuidoost-Azië onafhankelijk en duurzaam toegang te geven tot middelen en diensten, waarmee ze hun gezondheid verbeteren en sociaal, maatschappelijk en economisch volledig meetellen.