Gezondheid

Seksuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten

De jeugd in Vietnam, vooral de jeugd van etnische minderheden in bergachtige gebieden, wordt steeds meer geconfronteerd met gezondheids- en sociale problemen.
Dat komt door een gebrek aan kennis en vaardigheden over seksuele gezondheid, voortplanting en rechten. Vietnam heeft het hoogste abortuscijfer ter wereld met 83,3 abortussen per 1000 vrouwen. In 2012 had Vietnam het hoogste aantal nieuwe HIV-infecties van het vasteland van Zuidoost-Azië en meer dan een derde van de mensen die leven met HIV is onder de 30 jaar.

Voorlichting ontbreekt

De HIV-epidemie groeit het hardst daar waar onderwijs slecht is, met name in de afgelegen gebieden waar etnische minderheden wonen, zo ook in Vietnam. Veel van deze problemen kunnen worden toegewezen aan een gebrek aan goede voorlichting voor jongeren; zij worden niet voorzien van de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om zichzelf en anderen effectief en zelfbewust te beschermen tegen ongewenste zwangerschappen en infecties. Jonge mensen hebben in toenemende mate seks voor het huwelijk en tienerhuwelijken en -ouderschap komen veel voor. Armoede en wonen in afgelegen gebieden beperken de toegang tot informatie. De weinige beschikbare seksuele voorlichting sluit niet aan bij de doelgroep en hun culturele gebruiken en opvattingen. De effectiviteit van voorlichtingsprogramma’s wordt hierdoor ondermijnd.

Open Deur- project

Om de situatie in Vietnam te verbeteren heeft MCNV strategieën om adolescenten van etnische minderheden betere toegang te geven tot seksuele educatie en diensten. MCNV implementeert momenteel een pilotproject in Dien Bien genaamd “Open Deur”. Dit driejarige project is in twee scholen opgestart en biedt de jongeren hoogwaardige, op levensvaardigheden gebaseerde voorlichting, zodat ze de kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn voor veilig seksueel gedrag. Het programma spitst zich toe op etnische minderheden en speelt zich af in jeugdclubs binnen de school. Voorlichting en begeleiding wordt verzorgd door kundige gezondheidswerkers, docenten en vrouwen die met HIV leven. Deze clubs streven er ook naar om jonge mensen buitenschools te betrekken in een bredere gemeenschap, door middel van innovatieve communicatievormen zoals drama, muziek en sportevenementen. Ze maken ook gebruik van social media kanalen om met andere jonge mensen in contact te komen. Zo wordt de opgedane kennis over gevoelige kwesties als HIV verder verspreid binnen hun gemeenschap.

Platform voor jongeren

In de toekomst verwacht MCNV het project uit te breiden naar andere scholen in Dien Bien en andere provincies van Vietnam. Nadat de pilot is afgerond, wordt de technische begeleiding voor docenten gepubliceerd en geïntroduceerd in onderwijsnetwerken, zowel op nationaal als op lokaal niveau. Het werk zal ook regionaal worden verspreid door middel van het nieuwe Adolescenten Gezondheids Platform dat bij dit evenement wordt gelanceerd.