Vị trí tuyển dụng

Tư vấn sản xuất clip truyền thông về hỗ trợ nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành tại cơ sở y tế

Trong khuôn khổ Dự án Hòa nhập 1, MCNV có kế hoạch sản xuất 01 clip truyền thông và tuyển dụng chuyên gia tư vấn (cá nhân/đơn vị) thực hiện việc sản xuất clip về hỗ trợ nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành tại cơ sở y tế.

Hạn nộp hồ sơ: 14/5/2023

Điều khoản tham chiếu chi tiết, vui lòng tham khảo file đính kèm.

PDF Embedder requires a url attribute TOR_clip-MDT-Quang-Tri

Read more

Tư vấn sản xuất 04 clip truyền thông về hoạt động huấn luyện chuyên môn cho cán bộ Vật lý trị liệu và Ngôn ngữ trị liệu

Giới thiệu: Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” (viết tắt là Dự án Hoà Nhập/Inclusion) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, chủ Dự án là Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET). Dự án tổng thể này bao gồm 3 dự án thành phần: Dự án Hoà nhập 1, Hoà nhập 2 và Hoà nhập 3; trong đó Dự án Hoà nhập 3 được triển khai tại 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai thông qua Nhà thầu quản lý là Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP). Trong khuôn khổ Dự án Hoà nhập 3, Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) là nhà thầu thực hiện, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động “Tăng cường nguồn nhân lực phục hồi chức năng (PHCN) của các cơ sở y tế tại 3 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai ”. Một trong các nội dung Dự án do MCNV triển khai là “tổ chức cung cấp dịch vụ PHCN tại nhà cho người khuyết tật (NKT)”.

Để thực hiện nội dung này, MCNV phối hợp với Hội Vật lý trị liệu Việt Nam và tổ chức Trinh Foundation Australia (TFA) tổ chức khóa huấn luyện kỹ năng lâm sàng về Vật lý trị liệu và Ngôn ngữ trị liệu cho cán bộ y tế tại các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện của các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai. Nhằm chia sẻ và lưu trữ thông tin về hoạt động huấn luyện này, MCNV có kế hoạch sản xuất 04 clip truyền thông. MCNV cần tuyển dụng chuyên gia tư vấn (cá nhân/đơn vị) cho việc sản xuất clip. Điều khoản tham chiếu này sẽ bao gồm các mô tả về sản phẩm, thời gian thực hiện, vai trò, nhiệm vụ của tư vấn viên.

Điều khoản tham chiếu:

TOR_04-clip-INL3

Hạn nộp hồ sơ: 5/4/2023

Read more