Eerdere Campagnes

Samen werken, samen uit de armoede!

Begeleiding van productiegroepen in Ben Tre

Sinds 2009 ondersteunt MCNV kredietgroepen voor vrouwen in de armste dorpen in de zuidelijke kustprovincie Ben Tre. De vrouwen lenen een klein geldbedrag en kopen een koe of een varken om hun inkomen aan te vullen. Er is sindsdien veel ten goede veranderd in het leven van deze vrouwen: ze verdienen wat extra voor hun familie, lossen het geleende geld af en kunnen soms zelfs een beetje sparen. Samen lukt het de vrouwen steeds beter om tegenslagen te overwinnen.

Meer werk voor meer vrouwen

Tien jaar, zijn we dan klaar? Nee, we zijn er nog niet. Onze ervaring met andere projecten leert ons dat het langer duurt om de levensomstandigheden van de armste mensen structureel te verbeteren. We bedachten een plan om meer vrouwen en hun families te laten profiteren van het positieve effect van de kredietgroepen. Door samen te werken in coöperatieve productiegroepen kunnen nog meer vrouwen samen een groter bedrag lenen en een stabieler inkomen verdienen. We hopen dit jaar samen met onze partners 22 nieuwe productiegroepen te kunnen laten starten.

Wat doen wij?

De MCNV-projectmedewerkers begeleiden deze groepen, geven praktische adviezen en organiseren eenvoudige trainingen over omgaan met geld, lenen en sparen. We doen dat niet vanuit een kantoor op afstand, maar we geven raad en daad tijdens de maandelijkse groepsbijeenkomsten in de dorpen. Voor de vrouwen is het advies van MCNV nog onmisbaar, ze werken heel hard maar ze redden het nog niet helemaal op eigen kracht.

U kunt helpen!

Wij vragen dit voorjaar uw (extra) bijdrage zodat MCNV-medewerkers de kredietgroepen in Ben Tre kunnen blijven begeleiden. Het is niet eenvoudig om extra geld te vinden voor deze kosten, het projectgeld is alleen bedoeld om uit te lenen aan de vrouwen. Daarom vragen we uw hulp! Met een bedrag van € 20.000 euro kunnen de MCNV- medewerkers tot aan de zomer van 2020 hun advies- en begeleidingswerk voortzetten.

 

Alleen met uw steun kunnen we de armste vrouwen vooruit blijven helpen. Heel hartelijk dank voor uw (extra) gift!

 

Pham Dung

Landendirecteur Vietnam

[donate]