Nieuws

NGO’s werken samen aan beter onderwijs voor gehandicapte kinderen

Op 12 december 2016 hebben vertegenwoordigers van het departement Onderwijs (DoET) van de provincie Quang Tri,  Medipeace en MCNV de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar geïntegreerd onderwijs voor gehandicapte kinderen in de provincie Quang Tri. In een workshop werden gezamenlijk oplossingen bedacht voor de gesignaleerde knelpunten. Daarnaast werd het meerjarenplan 2017-2010 voor geïntegreerd onderwijs in Quang Tri besproken.

Eind 2016 heeft MCNV samen met DoET de huidige staat van geïntegreerd onderwijs in de districten Cam Lo, Gio Linh, Huong Hoa en Dong Ha stad onderzocht. De resultaten zijn gebruikt om te kunnen bepalen wat er nodig is om het geïntegreerd onderwijs in Quang Tri kunnen verbeteren. In de provincie Quang Tri zijn ongeveer 37.000 gehandicapten, waaronder meer dan 6.300 kinderen (1.1% van alle inwoners).

Het onderzoek laat zien dat de onderwijssector veel uitdagingen tegenkomt bij het aanbieden van geïntegreerd onderwijs aan gehandicapte kinderen. Vooral bij de uitvoering van ondersteunend beleid lopen scholen tegen knelpunten aan, met name op het gebied van financiële duurzaamheid, samenwerking tussen de verschillende sectoren, capaciteitsopbouw van leraren en ouders en de integratie van gehandicapte kinderen op scholen. Tijdens de workshop zijn de samenwerkende ngo’s een aantal oplossingen overeengekomen. Zo zal er een duurzaam systeem voor technische ondersteuning ontwikkeld worden en zal vroegtijdige interventie en onderwijs mogelijk gemaakt worden voor gehandicapte kinderen. Ook wordt de huidige school voor speciaal onderwijs omgevormd tot een steunpunt voor geïntegreerd onderwijs en wordt de capaciteit van leraren, ouders en betrokken organisaties verbeterd.