Publicaties

Praktijkervaringen rijker

In juni 2016 is een online boek gepresenteerd met daarin verhalen van mensen die in hun eigen gemeenschap niet volwaardig functioneerden, zoals ouderen, gehandicapten en ex-gedetineerden in vijf verschillende landen, waaronder Vietnam en Laos. De verhalen zijn vaak verteld door de mensen zelf. Zij vertellen hoe zij opkwamen voor een betere positie binnen hun eigen gemeenschappen en hoe zij gaandeweg meer werden geaccepteerd en gezien als volwaardige burgers. ‘Inclusie’, oftwel het process waarbij mensen die buiten de boot dreigen te vallen weer mee genomen worden in de ontwikkelingen in hun maatschappij, daar gaat de online publicatie “Embracing Practices of Inclusion” over.

Download Embracing Practices of Inclusion

Post a comment