Geen onderdeel van een categorie

Waardeketens verbeteren

Er zijn nog veel vervolgstappen nodig om de armen optimaal toegang te geven tot de economische markt.

Lees verder

Verminder afhankelijkheid van boeren

Bijna alle etnische minderheden waren afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw en zijn in toenemende mate in contact gekomen met ‘de markten’.

Lees verder