De markteconomie biedt een deel van de marginaliseerde bevolking kansen om te ontsnappen aan de armoede.