Gezondheid en Voeding

Opleiding ergotherapie in Vietnam

Om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar ergotherapeuten, is MCNV begonnen met het opzetten van een beroepsopleiding voor ergotherapie in Vietnam. Vietnam werkt al ruim veertig jaar aan revalidatie van mensen met een beperking, maar deze mensen worden zelden begeleid bij de praktische problemen van alledag. Hoe kun je koken, de was doen, jezelf verzorgen als je een handicap hebt? En hoe red je het op het werk of op school? Daarmee kan een fysiotherapeut je niet helpen, dat is het werkveld van de ergotherapeut.

In Vietnam bestaat nog geen beroepsopleiding voor ergotherapeuten. Alleen in de grotere ziekenhuizen kunnen mensen incidenteel terecht voor ondersteuning door een buitenlandse ergotherapeut of student. Maar de vraag “hoe kan mijn patiënt zich straks thuis redden?” wordt overal in het land steeds vaker gesteld door medici. Uit een MCNV-onderzoek onder (para)medici kwam naar voren dat Vietnam dringend een eigen beroepsopleiding ergotherapie nodig heeft.

Ergotherapeut helpt mensen met een handicap

De MCNV-medewerkers zien in Vietnam voortdurend hoe mensen met een lichamelijke of mentale beperking worstelen om alledaagse handelingen uit te voeren. Hoe kom je met een kunstbeen je huis in, als dit op palen staat en er alleen een wiebelige trap naar boven is? Hoe zorg je voor een gestructureerde dagindeling, als je aan een depressie lijdt? Voorbeelden van de grote behoefte aan een ergotherapeut zijn dan ook overal in Vietnam te vinden. Ook het Vietnamese Ministerie van Volksgezondheid onderstreept nu het belang van ergotherapie door te stellen dat alle revalidatieziekenhuizen in 2020 een afdeling ergotherapie moeten hebben en alle provinciale ziekenhuizen een team van ergotherapeuten.

In oktober 2015 ontving MCNV een subsidie van USAID om een vijfjarig project te organiseren voor het ontwikkelen van ergotherapie trainingen in Vietnam. Doel van het project, dat in samenwerking met Handicap International uitgevoerd wordt, is:

  • het ontwikkelen van een capabele groep ergotherapie trainers in de medische universiteiten van Hai Duong en Ho Chi Minh City;
  • het opzetten van een 4-jarig trainingscurriculum op regionaal niveau;
  • het opstarten van een bachelorprogramma in Hai Duong en HCMC;
  • het inrichten van twee praktijkunits die gebruikt kunnen worden tijdens de trainingsprocedure.

Aan de slag in India

MCNV krijgt bij dit project technische support van de School of Applied Health Sciences aan de Universiteit van Manipa in India. Groepen Vietnamese trainers hebben daar inmiddels een oriëntatiecursus ergotherapie van een maand gevolgd en vijf jonge fysiotherapeuten volgen een cursus Engels en de bacheloropleiding ergotherapie aan de Universiteit van Manipa. Zij gaan bij terugkomst de eerste Vietnamese ergotherapeuten opleiden. Ook gingen sleutelfiguren van het Ministerie van Gezondheid en van de betrokken Vietnamese universiteiten op studiereis naar Manipa. Intussen wordt er een bachelorprogramma ontwikkeld voor fulltime en parttime trainingsprogramma’s en wordt er geschreven aan een syllabus voor een parttime bachelorprogramma dat in 2017 van start zal gaan.