Tin tức

Ngôn ngữ trị liệu: Chuỗi sự kiện đặc biệt tháng 9/2022

Tiếp nối khóa đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ trị liệu (NNTL) đầu tiên đã tốt nghiệp vào cuối tháng 4/2022 tại ĐH Y Dược TP.HCM, ngày 27/9/2022 tới đây, 20 Cử nhân NNTL đầu tiên sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.

Nhân dịp này, MCNV phối hợp cùng các đối tác tổ chức chuỗi sự kiện trong đó có Sinh hoạt chuyên đề về NNTL.

– Thời gian: 13.30 – 17.30 chiều 26/9/2022

– Chương trình có phiên dịch Anh – Việt

– Đại biểu quan tâm vui lòng đăng ký tham dự trực tuyến tại https://us06web.zoom.us/…/reg…/WN_bp-hce-gQju_H8iVG40lFg trước ngày 22/9/2022.

Dự án Phát triển Đào tạo Ngôn ngữ trị liệu (NNTL) tại Việt Nam tài trợ bởi USAID thông qua tổ chức VietHealth với tư vấn kỹ thuật từ tổ chức Trinh Foundation Australia được MCNV triển khai thực hiện từ năm 2017 đến cuối tháng 9/2022.