Tin tức

Khởi động dự án nhân rộng các sáng kiến nông nghiệp dinh dưỡng ở Việt Nam và Lào

Ngày 20 tháng 3 năm 2017, dự án nhân rộng các sáng kiến nông nghiệp hướng đến cải thiện dinh dưỡng cho khu vực miền núi Việt Nam và Lào giai đoạn 2017 – 2020 (Gọi tắt là Dự án NSA) do tổ chức WOTRO Hà Lan tài trợ đã được khởi động tại Viên Chăn, Lào. Hội thảo khởi động được tổ chức tại Viện Y tế Công cộng Lào với sự tham gia của các đối tác trong liên minh đến từ Lào và Việt Nam. Hội thảo nhằm chia sẻ các thông tin về dự án, thảo luận mong đợi của các bên và lập kế hoạch hoạt đồng cùng nhau. 

Trong bốn năm tới, nhóm sẽ tiến hành một nghiên cứu liên ngành để đưa ra những bằng chứng về tính hiệu quả và cách thức tốt nhất để nhân rộng các sáng kiến nông nghiệp dinh dưỡng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi. Dự án sẽ được thực hiện tại hai địa điểm huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên ở Việt Nam và huyện Nong, tỉnh Savannakhet  ở Lào. Dự án NSA sẽ được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm dự án của MCNV trước đây cùng với những chương trình mới mà MCNV đang triển khai là CANTEEN và AFAS. Nghiên cứu này sẽ được triển khai cùng với các đối tác ở Lào gồm Viện Y tế công cộng Lào, Viện nghiên cứu nông lâm nghiệp Lào, Viện dinh dưỡng quốc gia Lào và đối tác Việt Nam gồm Đại học Y Dược Huế, Viện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp. Dự án do MCNV điều phối với tư vấn kỹ thuật của Viện Athena và đại học Vrije Amsterdam.

Đối tác Lào:

Viện Y tế Công cộng Lào (NIOPH)

Viện nghiên cứu nông lâm nghiệp Lào (NAFRI);

Viện dinh dưỡng quốc gia Lào (NNC);

Đối tác Việt Nam:

Đại học Y Dược Huế (HUMP);

Đại học Nông Lâm Huế (HUAF)

Viện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng (ICHR)

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP)