Nieuws

Opschaling voedingssensitieve landbouw in Laos en Vietnam

In de week van 20 maart 2017 is het door NWO-WOTRO gefinancierde project ‘Opschaling voedingssensitieve landbouw’ officieel van start gegaan met een evenement in Vientiane. De lancering werd georganiseerd door het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid van Laos onder belangstelling en deelname van een aantal partners en belanghebbenden uit Laos en Vietnam. Doel van het evenement was om een gedeeld begrip van het project te ontwikkelen, verwachtingen te bespreken en een gezamenlijk activiteitenplan te maken.

De komende vier jaar zal het team een transdisciplinair onderzoek doen naar de meest effectieve en passende manier om voedingssensitieve landbouw (‘Nutrition-Sensitive Agriculture’ of NSA) op te schalen onder etnische minderheden in bergachtige gebieden. Het NSA-project zal in de districten Dong Xuan (provincie Phu Yen, Vietnam) en Nong (provincie Savannakhet, Laos) worden geïmplementeerd en het bouwt voort op eerdere projectervaringen van MCNV. Er zal worden samengewerkt met de nieuw opgestarte Canteen- en AFAS-projecten die worden beheerd door MCNV. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met de hierna genoemde partners uit Laos en Vietnam onder de wetenschappelijke begeleiding van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. MCNV faciliteert het project in beide landen.

Partners in Laos: National Institute of Public Health (NIOPH); National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI); National Nutrition Center (NNC).

Partners in Vietnam: Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF); Hue University of Medicine & Pharmacy, Inst Community Health Research (ICHR); National Institute of Agricultural Planning and Projection (NIAPP).