👉📱Từ 7h sáng 29/3, Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp số điện thoại 8889 để người dân nhắn tin cung cấp thông tin về các trường hợp đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay.

*Thông tin từ Bộ Y tế: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/7h-ngay-29-3-biet-ai-tung-en-benh-vien-bach-mai-tu-12-3-nguoi-dan-co-the-nhan-tin-phan-anh-vao-so-8889?fbclid=IwAR231j44nBKgx0c6TYm_NIFkMR6t0JLWbelFEgHf1lhU65lm2Ui6xhhwVso

https://ncov.moh.gov.vn/…/7h-ngay-29-3-biet-ai-tung-en-benh…