Trong năm 2020, 1150 hộ gia đình tại thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã xử lý hiệu quả 458 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó 74% được xử lý thành phân bón hữu cơ.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre Võ Thị Ái Hòa phát biểu tại Hội nghị tổng kết.

Những kết quả trên được công bố tại Hội nghị tổng kết dự án “Biến rác thải sinh hoạt thành phân bón để phát triển vườn rau xanh” đã diễn ra trong tháng 12/2020 tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân các địa bàn dự án gồm thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành và các nhóm môi trường tại địa phương.

Đại biểu dự Hội nghị tổng kết dự án

Dự án “Biến rác thải sinh hoạt thành phân bón để phát triển vườn rau xanh” do MCNV phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre thực hiện với nguồn kinh phí do công ty UPS tài trợ.

Thông qua việc tài trợ 50% chi phí trang thiết bị (thùng ủ compost) cũng như tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về kỹ thuật, trong năm 2020, dự án đã giúp 1150 hộ thực hiện phân loại và xử lý rác hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Thùng ủ phân compost trang bị cho một khu chợ ở tỉnh Bến Tre.

Theo thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre và MCNV, (dựa trên kết quả giám sát 90 hộ điển hình), lượng rác của 1150 hộ gia đình tham gia là 38,2 tấn/tháng, tương đương với 458 tấn/năm. Trong đó có khoảng 339 tấn (74%) là rác hữu cơ, được xử lý thành phân bón cho vườn rau gia đình.

Học sinh tiểu học tại Bến Tre được tiếp cận với thùng compost.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ dự án, năm 2020, 10 buổi tập huấn làm vườn rau sạch đã được tổ chức cho 350 chị em thành viên, tổ chức truyền thông cho 750 học sinh tiểu học về phân loại rác thải thùng phân loại rác được trang bị cho 2 chợ và 15 trường tiểu học và mầm non./.