✅Nhằm cung cấp thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn kịp thời, chính xác đến cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam, Bộ Y tế xây dựng các sản phẩm truyền thông bằng tiếng Anh.

👉Cẩm nang gồm 6 trang hướng dẫn có hình ảnh minh họa, cung cấp thông tin mới nhất về cách ly (tại nhà, tập trung), khuyến cáo phòng bệnh, sử dụng khẩu trang đúng cách và 6 bước rửa tay an toàn.

Cẩm nang được đăng tải tại địa chỉ : https://ncov.moh.gov.vn/…/khuyen-cao-phong-chong-covid-19-b…