“Tôi đã ngưỡng mộ công việc của MCNV từ năm 1968 khi tôi còn là một sinh viên. Tôi đã có một thời gian làm việc ở Kenya với vai trò bác sỹ gia đình, định hướng dược phẩm trong chăm sóc sức khoẻ tại Châu Phi. Những chuyến công tác tới Việt Nam, Trung Quốc và Myanmar đã giúp tôi nhận thấy rõ ràng rằng MCNV đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Những nguyên tắc như sự bình đẳng, nâng quyền và hoà nhập xã hội đã trở nên vô cùng thu hút với một người làm chuyên môn như tôi. Và với một tổ chức phi chính phủ như vậy, tôi sẵn sàng đóng góp với tư cách thành viên Ban cố vấn” – Pieter van den Hombergh, chuyên gia tư vấn về dược phẩm, bác sỹ nhiệt đới đã nghỉ hưu.