Eerdere Campagnes

Terugkijken, nieuwe plannen maken en weer door!

Vorig jaar vertelde ik u in onze december nieuwsbrief over de programma’s en projecten die we voor de periode 2021-2025 gepland hebben, gericht op voeding en voedselzekerheid, de zorg voor moeder en kind en mensen met een handicap, armoedebestrijding en verbeteren van levensomstandigheden. De blijvende focus op deze onderwerpen leidt ertoe dat we langer en intensiever betrokken zijn bij de projecten en ons streven – klein beginnen, overdragen, terugtrekken en voortzetten op een andere plek waar de noodzaak ook groot is – waar kunnen maken.

Het opbouwen van partnerschappen en het vinden van donoren die de programma’s willen ondersteunen is een flinke klus in een tijd dat er heel veel aanvragen gedaan worden bij grote en kleinere fondsen. Maar met onze ervaring en concrete resultaten in het veld kunnen we laten zien dat we een gewaardeerde organisatie zijn met specifieke kennis en kunde.

We realiseren ons dat er een tijd komt dat het zwaartepunt van de activiteiten en de organisatie nog meer dan nu in Vietnam komt te liggen, ook wat betreft fondsenwerving. En u vraagt zich misschien af wat uw waarde als donateur voor MCNV dan is. Die vraag is heel eenvoudig te beantwoorden: u bent van levensbelang voor onze programma’s en projecten omdat er altijd een bijdrage geleverd moet worden door de organisatie zelf, vaak tot een kwart van de te ontvangen subsidie. De giften en schenkingen van donateurs zoals u zijn de bron van die eigen bijdragen en daarmee een voorwaarde om samen te werken met partners en donoren.

Onze grote wens is om ook in 2023 samen met u op te trekken en onze collega’s in Vietnam en Laos te steunen. Het werk is nog niet klaar en zowel financieel als moreel heeft MCNV u hard nodig om verder te kunnen met onze missie. Wij voelen ons bevoorrecht met uw onvoorwaardelijke steun en danken u bij voorbaat zeer voor uw (extra) gift!

Namens alle collega’s wens ik u goede feestdagen en een gezond 2023. Karin Vlug Senior adviseur Fondsenwerving MCNV

Voor meer informatie lees pagina 4-5 van ons magazine.