Nieuws Centrum

500 deelnemers aan de Fruit Tech Innovatie Dagen

Van 3 tot 8 maart 2023 werd in vier provincies een evenement georganiseerd onder de titel “Fruit Tech Innovation Days” (Fruit Tech Innovatie Dagen) met meer dan 500 deelnemers, waaronder boeren, coöperaties en bedrijven, plaatselijke autoriteiten en deskundigen in de landbouwsector.

Het evenement werd gelanceerd in het kader van het project ‘Verbetering van de kwaliteit van Tropisch Fruit’ dat wordt uitgevoerd door MCNV, de Vietnamese Boerenbond met steun van de Nederlandse regering en een technische en financiële bijdrage van een consortium van Europese en Vietnamese bedrijven.

Een presentatie van het evenement in Binh Thuan. Foto: Binh Thuan Nieuws

De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn het verbeteren van de teelttechnieken van drakenfruit-, mango- en pomeloboeren in de provincies Đồng Tháp, Long An, Bến Tre en Binh Thuận, en tegelijkertijd het MKB en de coöperaties in de fruitsector steunen om toegang te krijgen tot de EU-markt.

Het evenement bood een platform voor deskundigen uit Nederland, Vietnam Reseach Institutes en bedrijven om hun kennis en informatie uit te wisselen met landbouwers, exportbedrijven en coöperaties om de beste manieren te vinden om de teeltmethoden en de toegang tot de EU-markt voor tropisch fruit te verbeteren.

Eurofins Vietnam biedt bodemtestdiensten aan die boeren helpen hun eigen bodeminhoud te begrijpen zodat zij het gebruik van meststoffen en water kunnen aanpassen aan wat hun gewas nodig heeft. Yara Vietnam en Bayer Vietnam bieden demonstraties en opleidingen over meststoffen en gewasbescherming voor boeren die hen helpen productiemiddelen te besparen en overmatig gebruik te vermijden, wat leidt tot hoge residuen in producten op de markt. Khang Thinh introduceert waterbesparende irrigatieoplossingen die speciaal geschikt zijn voor boeren die in droge en zouthoudende gebieden telen.

Een demonstratieboerderij die drakenfruit teelt in de provincie Long An. Foto: MCNV

Tijdens het evenement zijn ook tien potentiële lokale exporteurs geselecteerd voor komende diepgaande opleidingen, die bedoeld zijn om de cursisten voor te bereiden op toegang tot de EU en markten met hogere standaarden.

In 2022 organiseerde het project 13 technische opleidingen voor meer dan 150 landbouwers en technisch personeel van aanverwante departementen. Er werden vijf demonstratieboerderijen gebouwd met de steun van technische partners in vier provincies.

De heer Peter Prins, technisch hoofdadviseur van het project, zei tijdens het evenement het volgende: “Vietnamese boeren willen graag meer kennis vergaren over bodembeheer, bemesting en gewasbescherming. In het verleden hadden boeren de neiging om meer meststoffen, water of gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken dan voor het gewas nodig is. Overmatig gebruik heeft echter een negatief effect op de kwaliteit van de gewassen, bijvoorbeeld wat betreft de houdbaarheid of de besmetting met residuen van chemische stoffen. Met ons project laten we zien dat minder beter is. Uiteindelijk zal het inkomen van de boeren hoger zijn, door besparingen op productiemiddelen en betere prijzen. Het is ons doel om de exportpositie van de Vietnamese boeren te versterken”.

“Wat het Nederlandse bedrijfsleven betreft, wil ik hen aanmoedigen te investeren in samenwerking met Vietnamese bedrijven en de economische relaties tussen bedrijven in beide landen te versterken. Het is mijn oprechte wens om bij te dragen aan de ontwikkeling van de landbouw in Vietnam”.

De Vietnam Farmers Union en de boeren waarderen de veranderingen en voordelen ten gevolge van dit project ten zeerste. Boeren, lokale coöperaties en exporteurs kijken uit naar de komende samenwerking en steun van dit project om hen te helpen betere producten te produceren die in de nabije toekomst naar de EU en markten met strengere criteria kunnen worden geëxporteerd.