Verbeteren van levensonderhoud

Project verbetering van de kwaliteit van tropisch fruit

Thema's:
  • Aanpassing aan klimaatverandering
  • Verbeteren van levensonderhoud
Projectlocatie:
Provincies Dong Thap, Long An, Ben Tre en Binh Thuan, Vietnam
Periode:
2021 - september 2023
Totaal budget:
€ 906,665
Funding:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), MCNV, Eurofins Agro BV, Royal Eijkelkamp (RE) BV, RMA BV, LBP BV, YARA Vietnam Ltd, Bayer Vietnam Ltd en Vietnam Farmers’ Union (VNFU).
Begunstigden:
Ongeveer 100 boeren en coöperaties van boeren die drakenfruit telen in Binh Thuan en Long An, pomelo in Ben Tre en mango in Dong Thap.

Dit project wil bijdragen tot de versterking van de positie van fruittelers in vier kwetsbare provincies in Vietnam, op basis van duurzame productie- en distributiepraktijken, een marktgerichte productie en een positie op de binnenlandse en internationale markt op lange termijn, waardoor duurzame economische groei en werkgelegenheid mogelijk worden. In deze aanpak staat de verbetering van de kwaliteit van het fruit centraal. Dit project maakt deel uit van de strategie van de Nederlandse ambassade in Vietnam met betrekking tot duurzame landbouwtransformatie in de Mekong Delta.